Sökning: "cirkulär ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade orden cirkulär ekonomi.

 1. 1. Towards Circular Economy : Technoeconomic assessment of second-life EV batteries for energy storage applications in public buildings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maria Gris Trillo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the accelerated tendency of renewable energy penetration in the electricity grid, energy storage becomes a crucial asset for matching generation and demand. The growth of energy storage systems requires adequate new policies and regulatory frameworks. LÄS MER

 2. 2. Social hållbarhet i den cirkulära ekonomin : Förväntade skillnader mellan storstad och landsbygd i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Jonas Bane; Ida Bromarker Garcia; [2021]
  Nyckelord :circular society; urban; rural; 2030 Agenda; cirkulärt samhälle; urban; rural; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Den svenska strategin för att implementera en cirkulär ekonomi avser att stödja Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dock kritiserar den akademiska litteraturen konceptet cirkulär ekonomi för bristande inkludering av social hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Återvinning av solcellsmoduler i Sverige : En undersökning av de energitekniska, ekonomiska och politiska förutsättningarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stephanie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; End-of-life management; Energy requirement; Photovoltaic modules; PV Recycling; Silicon modules; Thin film modules; Waste management; Avfallshantering; Cirkulär ekonomi; End-of-life management; Energiåtgång; Innovationskritiska material; Monokristallina solceller; Polykristallina solceller; Solcellsmoduler; Solcellsåtervinning; Tunnfilmssolceller;

  Sammanfattning : The solar industry is one of the fastest-growing energy industries in the global market. The reason is a combination of the falling prices of modules and inverters and increased conversion to fossil-free energy production. LÄS MER

 4. 4. Potentiella tillämpningar för SMC (spent mushroom compost) inom växtodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Matilda Ericson; [2021]
  Nyckelord :Agaricus bisporus; champinjon; organisk gödsel; jordförbättring; suppressiva substrat; växtskydd; cirkulär ekonomi; white button mushroom; organic fertilizer; soil amendment; suppressive substrates; plant protection; circular economy;

  Sammanfattning : Det finns flera utmaningar inom hortikultur idag, bland annat att hitta alternativa lösningar till kemiska växtskyddsmedel, torv och konstgödsel. Cirkulär ekonomi och återvinning av näringsströmmar kan vara en möjlig väg för att bemöta dessa utmaningar. Champinjon (Agaricus bisporus) är den mest odlade svampen i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Industriell symbios i Malmö stad utifrån Transition Management modellen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Agnes Hagström; Jasmin Ghoreishi; [2021]
  Nyckelord :​transition management; industrial symbiosis; circular economy; transition management; industriell symbios; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Jordens resurser används flitigt av människan och bidrar bland annat till samhällsutvecklingar. Men användandet bidrar också till utsläpp av växthusgaser, global uppvärmning och vattenanvändning. LÄS MER