Sökning: "cirkulär ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 571 uppsatser innehållade orden cirkulär ekonomi.

 1. 1. Övergången från linjära till cirkulära affärsmodeller: En kvalitativ studie om cirkulära affärsmodeller i textil- och modebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nellie Falck; Moa Persson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; cirkularitet; modebranschen; second hand; hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med följande empiriska studie är att beskriva och undersöka hur en cirkulär affärsmodell kan se ut inom textil- och modebranschen samt vilka förutsättningar som behöver vara på plats för att driva och implementera en lönsam cirkulär affärsmodell. För att uppnå syftet har en kvalitativ metod använts, där datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer med en respondent från näringslivet, två från utbildningssektorn samt en från en statlig myndighet. LÄS MER

 2. 2. Anpassning till hållbart mode – En studie om konsumenters uppfattning om ett pantsystem för kläder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yasmin Ghnayem; Mikaela Nilsson; [2023-09-22]
  Nyckelord :pantsystem för kläder; hållbart mode;

  Sammanfattning : Den snabbrörliga modeindustrin, med sin höga omsättning av billiga och trendkänsliga klädesplagg, medför betydande miljömässiga och sociala konsekvenser. För att främja effektivitet inom textilåtervinningen är det nödvändigt att säkerställa flödet av insamlade material och minska mängden som hamnar i restavfall. LÄS MER

 3. 3. Plastanvändning under transporter inom dagligvaruhandeln - En fallstudie av Johan i Hallen & Bergfalk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Börjesson; Mattis Widell; [2023-09-01]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; återanvändbar plast; engångsplast; plast under transport; plastförpackningar.;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en kvalitativ fallstudie hos grossisten Johan i Hallen & Bergfalk och behandlar ämnesområdet plastanvändning under transporter. Uppsatsen problematiserar faktumet att behovet av plast kommer att öka i framtiden, samtidigt som det förekommer ökade kravställningar att arbeta mot en cirkulär ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar och möjligheter med implementering av cirkulär supply chain inom modebranschen. En fallstudie av två svenska modeföretag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Hansen; Elin Fryckberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :Cirkulär supply chain; Cirkulär strategi; Cirkulära loopar; Cirkulära modeller; SWOT; Hållbar modebransch;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att göra en fallstudie av två modeföretag och deras arbete med cirkularitet inom supply chain. Vidare undersöker studien möjligheter och utmaningar med implementering av cirkulära strategier. LÄS MER

 5. 5. Cirkulär masshantering. En fallstudie över hur masshantering organiseras i Kungsbacka kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Kenny Johansson; William Pelttari; [2023-06-28]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Hållbarhet; Masshantering; Mellanlagring; Circular economy; Sustainable development; Mass handling; Intermediate storage;

  Sammanfattning : Under de senaste 50 åren har världsbefolkningen fördubblats och resursutvinningen tredubblats, vilket lett till stora påfrestningar på miljön. Naturen och dess resurser behöver förvaltas långsiktigt och hållbart, vilket medfört att EU har tagit fram målsättningar och strategier för en omställning mot en cirkulär ekonomi inom medlemsländerna. LÄS MER