Sökning: "cirkulär upphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden cirkulär upphandling.

 1. 1. Att främja en cirkulär ekonomi genom offentlig upphandling: En fallstudie om hur entrémattor kan upphandlas cirkulärt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Lisa Pedersen; [2019]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; cirkulär upphandling; cirkulära affärsmodeller och entrémattor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett sätt att angripa de miljöproblem vi står inför idag är att sträva mot en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi där avfall inte uppstår utan där produkter istället utnyttjas till fullo och material cirkuleras antingen via materialåtervinning eller regenereras via biosfären. LÄS MER

 2. 2. Ett klimatnuetralt Ihus 2030

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Mirea Wolff; Petra Borg; Emelie Olofsson; Cecilia Melén; Erik Söderberg; Albin Bergström Bostner; [2018]
  Nyckelord :Miljömanagement; fastighetsbolag; klimatneutral; samhällsbyggnad; växthusgasutsläpp; kvantifiering; scope;

  Sammanfattning : Det kommunala fastighetsbolaget AB Uppsala kommuns Industrihus, även kallat Ihus, har som mål att bli klimatneutralt till år 2030. Definitionen av klimatneutralitet är att de totala utsläppen av växthusgaser ska vara lika med noll. LÄS MER

 3. 3. Upphandling av rekonditionerade kontorsmöbler - En strategi för att stärka utvecklingen mot en cirkulär ekonomi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Matilda Öhgren; [2017]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; offentlig upphandling; rekonditionerade kontorsmöbler; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Although reconditioned office furniture can implicate both environmental and monetary savings for contracting authorities, it seems relatively unusual for public authorities to purchase reconditioned furniture. The aim of this study is to investigate in what way public procurement of reconditioned furniture can be used as a strategy to strengthen the development towards a circular economy. LÄS MER

 4. 4. Upphandling för en cirkulär ekonomi - En studie om kommunala upphandlingar av datorer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Katarina Crafoord; [2017]
  Nyckelord :Circular economy; linear economy; public procurement; computer; municipality; re-manufactured; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze how municipalities can promote circular economy (CE) in the public procurement, focusing on procurement of computers. Furthermore, the aim was to identify opportunities and barriers for the integration of the CE within municipal procurement and analyze where the market is heading. LÄS MER

 5. 5. Det cirkulära Skåne - ett regionalt perspektiv på hinder och möjligheter för att främja cirkulär företagsamhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lina Hadartz; [2017]
  Nyckelord :circular economy; circular business models; policy development; regional governance; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Over the past decade, the transition to a circular economy has gained attention as a necessary step towards sustainable development. In contrast to the linear economy that is rooted in a ‘take-make-dispose’ mentality, the circular economy aims to decouple economic growth from unsustainable use of non-renewable resources by closing the material loops in the economy. LÄS MER