Sökning: "cirkulära affärsmodeller och entrémattor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden cirkulära affärsmodeller och entrémattor.

  1. 1. Att främja en cirkulär ekonomi genom offentlig upphandling: En fallstudie om hur entrémattor kan upphandlas cirkulärt

    Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

    Författare :Lisa Pedersen; [2019]
    Nyckelord :cirkulär ekonomi; cirkulär upphandling; cirkulära affärsmodeller och entrémattor; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Ett sätt att angripa de miljöproblem vi står inför idag är att sträva mot en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi där avfall inte uppstår utan där produkter istället utnyttjas till fullo och material cirkuleras antingen via materialåtervinning eller regenereras via biosfären. LÄS MER