Sökning: "cirkulärt byggande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden cirkulärt byggande.

 1. 1. Återbruk inom byggsektorn : En sammanställande rapport i syfte att utreda alternativa betongstommar för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Desirée Hunt; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; cirkulärt byggande; betongstomme; koldioxid; återbruk;

  Sammanfattning : I takt med en exponentiell ökning av jordens befolkning, bidragande till en ökad konsumtion av jordens resurser ställs allt mer krav och fokus på ett hållbart byggande. Sverige antog sig 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i form av en sammanhängande miljöpolitik bestående av klimatlagar och klimatmål för att nå upp till Fossilfritt Sveriges mål i linje med Parisavtalet. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Construction? : A Study on Errors, Damages and Complexity in Construction

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Per Larsson; [2020]
  Nyckelord :Building errors; building envelope; building damages; systematic building errors; buildability; constructability; sustainable buildings; sustainable construction; complexity; Byggfel; klimatskal; byggskador; byggfel; systematiska byggfel; byggbarhet; hållbart byggande; hållbara byggnader; komplexitet;

  Sammanfattning : Topics on the environment and sustainability attracts ever more attention today, especially in the construction sector. In Sweden, the building- and housing industry answers for a significant share of the total energy consumption, waste production and greenhouse gas emissions. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsägarens roll i den cirkulära ekonomin

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Berg; Gustav Lundström; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Re-use; Recycling; Resource Efficiency; Cirkulär ekonomi; Återbruk; Återvinning; Resurseffektivitet;

  Sammanfattning : Under de senaste århundradena har samhället tillämpat ett linjärt synsätt på ekonomin där varor produceras, säljs, används och sedan blir till avfall utan någon högre grad av återvinning. Det linjära synsättet har stor inverkan på vår planet med minskade ändliga resurser och ökat klimathot. LÄS MER

 4. 4. Från linjärt till cirkulärt byggande. En explorativ studie kring perspektiv, hinder och drivkrafter.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Marie Vigren Skogseid; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; circular construction; construction sector; municipality; reuse; recycle; construction materials; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As the global world population is growing, so is the demand and consumption for the earth's natural resources. Circular economy has attracted global attention as an alternative to the predominating linear economic system. The construction industry represents a field causing significant climate-and environmental impact and waste. LÄS MER

 5. 5. Omvänd logistik - vägen mot hållbar utveckling? : Hur ökad återanvändning av byggmaterial i samverkan kan bidra till en mer cirkulär ekonomi på byggarbetsplatser

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Cecilia Gutekvist Olsson; Fanny Norkko; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; circular economy; reversed logistics; reuse; building materials; collaboration; contractor; Hållbar utveckling; cirkulär ekonomi; omvänd logistik; återanvändning; byggmaterial; samverkan; byggentreprenör;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har planeten, på grund av människans överanvändning av resurser, genomgått stora klimatförändringar och global uppvärmning. Den prognostiserade ökningen av population i kombination med den urbanisering som pågått de senaste 40 åren där fler söker sig till storstäderna kommer att resultera i ett ökat bostadsbyggande. LÄS MER