Sökning: "cirkularitet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet cirkularitet.

 1. 1. Värderingar och tankesätt gällande hållbart värdeskapande - En fallstudie om ledares uppfattning om ömsesidig påverkan vid hållbar affärsmodellsinnovation genom förvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Berg; Sofia Dos Santos Johnson; [2020-07-07]
  Nyckelord :Värderingar och tankesätt; hållbart värdeskapande; hållbarhet; cirkularitet; förvärv; dominant logik; ledare; affärsmodell; affärsmodellsinnovation; Values and mind-sets; sustainable value creation; sustainability; circularity; acquisitions; dominant logic; managers; business model; business model innovation;

  Sammanfattning : Background and Problem Discussion: The shift that companies need to undergo in order to become more sustainable can be conceptualized through change of the business model and its value creation. Acquisitions can be one way of performing business model innovation in a sustainable manner, but it is complex and can be affected by the values and cognition of managers and the organization. LÄS MER

 2. 2. Handledning - en förväntan om att nå förändring En kvalitativ studie om specialpedagogisk handledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Carina Blad; Malin Hedlund; Ida Särnholm; [2020-01-16]
  Nyckelord :specialpedagogisk handledning; specialpedagogik; handledning; arbetslag;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur några specialpedagoger, rektorer och pedagoger, inom befintliga arbetslag, uppfattar den handledning som utövas av skolans specialpedagog i arbetslagen.Teori:Systemteorin används i denna studie som teoretiskt ramverk med fokus på de centrala begreppen; helhet och delar, relationer, här-och-nu-tänkande, cirkularitet samt möten mellan och inom system. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet och verksamhetsstyrning : En fallstudie i hur företag inom klädbranschen styr hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Melina Asmundsson; Emelie Litoft; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; Ekologisk hållbarhet; Social hållbarhet; Ekonomisk hållbarhet; Cirkularitet; Verksamhetsstyrning; Management Control System as a Package;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ämne som uppmärksammas allt mer i samhället och framförallt i klädbranschen, då det är en av de branscher som har störst negativ påverkan på miljön. Som konsekvens av den ökade medvetenheten ställs klädföretagen inför en utmaning att möta de nya förhållandena. LÄS MER

 4. 4. Circularity in ICT Supply Chain Management : Assessing material efficiency in inventory management for circularity at Ericsson

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tove Karlsson; Lovisa Torfgård; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; Sustainability; ICT products; Rework; Reuse; Modularization; Excess inventory; Barriers to improved inventory management;

  Sammanfattning : In the currently dominating linear economy, there is a strong focus on the forward supply of products, where products and materials are being replaced and wasted at an increasing pace. In addition to this, there are products not even reaching customers, being scrapped as a result of them being excess in inventories. LÄS MER

 5. 5. In-house glove recycling : Eliminating a waste stream with a circular approach

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Axel Sjöberg; Johan Olsson Stjernberg; [2020]
  Nyckelord :Waste to value; circular economy; PVOH; disposable gloves; health care;

  Sammanfattning : Background. Between 2012 and 2017 the plastic supply in Sweden increased by almost 400000 metric tons. In 2017, the hospitals in Sweden contributed to 4550 metric tons of plastic waste, disposable gloves counted for 2100 metric tons, which is 358 million disposable gloves. LÄS MER