Sökning: "citat om lek"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden citat om lek.

 1. 1. Är tidig specialisering vägen till landslaget? : Konståkares och truppgymnasters erfarenheter kring specialisering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gabriela Westermark; Moa Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Early; Specialization; Figure; Skating; Teamgym; National; Team; Tidig; Specialisering; Konståkning; Truppgymnastik; Landslag; tränarlänkkonståkning; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka om tidig specialisering är en förutsättning för att uppnå elitnivå inom de estetiska idrotterna konståkning och truppgymnastik samt försöka få en förståelse för vilka för- och nackdelar tidig specialisering kan tänkas få för individen och den framtida elitkarriären. Följande frågeställningar skall besvaras i studien: Hur ser idrottsbakgrunden ut för samtliga landslagsutövarna inom konståkning och truppgymnastik? Hur beskriver landslagsutövarna sin idrottskarriär, inklusive eventuell specialisering och diversifiering? Metod En deduktiv enkät med totalt 7 frågor skickades ut till de 34 landslagsutövarna för att få en överblick över/kring hur deras idrottsbakgrund såg ut. LÄS MER

 2. 2. Pocket parker – som strategi för en tät och grön stad

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Caroline Hammarlund; Jenny Kjellgren Schönning; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar problematiken mellan en tät och grön stad. Stadsplanering har på senare år kommit att handla mer och mer om förtätning. Med förtätning menas att staden byggs inåt vilket ger en motsättning mellan tätt och grönt då potentiella grönområden i stället bebyggs. LÄS MER

 3. 3. Hur matematik synliggörs i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Jörtsö; Sofia Rosendahl; [2013]
  Nyckelord :Barns lärande; förskola; förskollärares undervisning; matematik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa förskollärares arbetssätt med matematik i förskolan. Undersökningen bygger på intervjuer med fem verksamma förskollärare med lång arbetslivserfarenhet. LÄS MER

 4. 4. Barns upplevelser av pedagogernas deltagande i leken : "Att man ska leka nåt man vill"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Ulrika Bladh Svensson; Britt-Marie Svensson; [2012]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Delaktighet; Pedagogers medverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund  ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. LÄS MER

 5. 5. Den mångfacetterade rollen : En studie om pedagogers uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Milton; Anna Bergenholtz; Carolin Lindström; [2008]
  Nyckelord :förskola; fri lek; pedagogens roll; deltagande; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om den fria leken i förskolan. Vi vill veta hur begreppet fri lek definieras av pedagogerna, vilken uppfattning pedagogerna har om sin roll och sitt deltagande i barns fria lek samt hur de resonerar kring vad som kan påverka den fria leken. LÄS MER