Sökning: "cities"

Visar resultat 1 - 5 av 3969 uppsatser innehållade ordet cities.

 1. 1. PÅ REKORDTID – FRÅN STATIONSSAMHÄLLE TILL CENTRALORT Fallstudie Kil, bebyggelseutveckling 1960 - 1975

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Daniel Hedin; [2022-01-19]
  Nyckelord :Urbanity; attractiveness; municipality; cultural-historical value;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvårdmed inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2021, 180 hpGrundnivå2021:17.... LÄS MER

 2. 2. En studie om idrottens roll i det brottsförebyggande arbetet. Skillnader i attityder till kriminellt beteende bland ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mona Al-Samarraie Printz; Ivo Dominik Pekalski; [2022]
  Nyckelord :Kriminellt beteende; Attityder; Ungdomar; Brottsförebyggande; Ekologiska systemteorin Criminal behavior; Attitudes; Young people; Crime prevention; Ecological systems theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The survey aims to study differences regarding attitudes to crime, criminal activity, moral values and GRIT points among young people in upper secondary schools who attend year 3. Participating students live in three different cities; Lund, Malmö and Gothenburg, with an equal standard of living. LÄS MER

 3. 3. Kvinnorna, spriten och socialpolitiken : En studie kring nykterhetsnämndernas uppfattning och bedömning av kvinnors alkoholmissbruk under 1930-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dennis Fridén; [2022]
  Nyckelord :Alkohol; Socialpolitik; Genus; Missbruk; Kontroll; Nykterhetsnämnd;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to, with a gender perspective, study the way through which the Swedish sobriety committees handled cases of women abusing alcohol during the 1930s. Due to alcohol abuse being historically perceived as a male concern the study aims to enlighten the fact that women, even though it was highly unusual, also abused alcohol and that their abuse was perceived differently due to diverse normative gender perceptions. LÄS MER

 4. 4. Räddningstjänstens arbete med Agenda 2030

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Albert Enger; Erika Persson; [2022]
  Nyckelord :Agenda 2030; Räddningstjänst; FN:s globala hållbarhetsmål; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; Handlingsprogram; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The importance of sustainability is constantly increasing in today’s society and 2015 the United Nations adopted 17 global sustainable development goals (SDGs), summarized as the “2030 Agenda”. To achieve the 2030 Agenda all sectors must become involved which means that the Fire and Rescue Services (FRS) must contribute to this sustainability work. LÄS MER

 5. 5. Du behöver inte vara kristen, alla är välkomna : En studie av hur Universitetskyrkans verksamhet framställs via Facebook utifrån tio studieorter för högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rickard Larsson Bagge; [2022]
  Nyckelord :Chaplaincy; facebook; Universitetskyrkan; Inomkyrklig sekularisering; ekumenik;

  Sammanfattning : The university church of Sweden is a religious organization that is active on 30 campuses towards higher education in the nation. The main objective of the or- ganization, which works on an ecumenical level, is to provide support for the staff and students at the universities and by doing so arrange activities and provide a listening ear towards the targeted group. LÄS MER