Sökning: "citizen journalism"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden citizen journalism.

 1. 1. Climate change discourse in Canadian print media : A quantitative and qualitative analysis of print media from two Canadian regions

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kylie Robertson; [2019]
  Nyckelord :global journalism; print media; climate change; Canadian media; CDA; framing;

  Sammanfattning : Over the last 30 years, awareness of anthropogenic climate change has increased and quickly become the one of the most pressing issues facing our planet. Canada is both a nation that has contributed to the acceleration of the climate problem and one that aims to help address the issues through commitments to global climate accords and other accountability actions. LÄS MER

 2. 2. Misstag eller konspiration? : En kvalitativ gestaltningsanalys av Fria Tiders skildringar av mordet på före detta statsminister Olof Palme

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Aida Engvall; Viviann Le; [2018]
  Nyckelord :Alternative media; alternative media content; citizen journalism; framing theory; frame; filter bubbles; journalism; Alternativa medier; alternativt medieinnehåll; medborgarjournalistik; gestaltningsteori; inramning; filterbubblor; journalistik;

  Sammanfattning : The Swedish prime minister, Olof Palme was murdered in the middle of the street in the heart of Stockholm, by an unknown perpetrator on the 28th of February 1986. Even though it has been 32 years since the death of the former prime minister, a keen interest of the murder within the media still exists and has not decreased over the years. LÄS MER

 3. 3. Att lägga örat mot gatan – en kvalitativ studie av journalistrollen inom public journalism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Agnes Kågström; Kajsa Olsson; Louise Halvarsson; [2017-01-31]
  Nyckelord :GöteborgDirekt; Habermas; public journalism; medborgarnära journalistik; lokala nyheter; medieskugga; deltagande; deliberativ demokrati; samtal; dialog; professionsteori; Södra Sidan;

  Sammanfattning : This is a comparative case study that looks at public journalism as an ideal in a Swedishcontext, and how this ideal affects the journalist role. Public journalism is defined as an idealwhere the agenda of the public is dominant and where the ordinary citizen is allowed morespace in the news compared to traditional journalism. LÄS MER

 4. 4. Framtidens nyhetsförmedling : En kvalitativ studie om hur framtidens nyhetsförmedling kan utvecklas utifrån Medieutredningen och intervjuer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emmely Hornborg; [2017]
  Nyckelord :The news agency; Sweden’s Media investigation; journalistic; media convergence; newspaper; citizen journalism; media citizen; Medielandskap; Medieutredningen; journalistik; mediekonvergens; papperstidning; medborgarjournalistik; medieborgare;

  Sammanfattning : Framtidens nyhetsförmedling är en kvalitativ studie om dagens situation och framtiden för den tryckta nyhetspapperstidningen. Materialet i studien bygger på intervjuer och en innehållsanalys av Medieutredningen. LÄS MER

 5. 5. Journalister, en överflödig yrkesroll? : En kvalitativ studie om den förändrade lokaljournalistens yrkesroll.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Boström; [2016]
  Nyckelord :Digitized journalism; Participatory journalism; Citizen journalism; News evaluation; Digitaliserad journalistik; Deltagarjournalistik; Medborgarjournalistik; Nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom kvalitativa intervjuer, som ställs i ett jämförande perspektiv, för att svara på frågeställningen:Uppsatsen kommer att utgå från teorier som är applicerbara inom journalistyrket inom en organisation. Teorier kommer vara nyhetsvärdering, vad är det som gör en nyhet till en nyhet. LÄS MER