Sökning: "citizen"

Visar resultat 1 - 5 av 1367 uppsatser innehållade ordet citizen.

 1. 1. Förvaltningsmyndigheter för medborgarna? : En komparativ fallstudie om hur korruption inom tre centrala förvaltningsmyndigheter påverkar medborgarnas tillit och förtroende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Erik Lagerlöf; [2024]
  Nyckelord :public administration; Central Managing Authority; trust; legitimacy; corruption; attitude; citizen; exercise of authority; case study; comparative method; theory interpreted; Swedish Public Employment Service; National Service Center; Swedish Social Insurance Agency; Offentlig förvaltning; offentlig etik; central förvaltningsmyndighet; tillit; förtroende; legitimitet; korruption; attityd; medborgare; myndighetsutövande; fallstudie; komparativ metod; teoritolkande; Arbetsförmedlingen; Migrationsverket; Försäkringskassan;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze how tendencies to corruption affect trust in Central Managing Authorities: Sweden Public Employment Service, National Service Center, and Swedish Insurance Agency.  The research questions are:  · Can the trust and legitimacy for the three Central Managing Authorities has been affected by corruption?  · What similarities and differences exist about the corruption into Swedish Public Employment Service, National Service Center, and Swedish Social Insurance Agency?  · Can the lack of trust and legitimacy have other causes than the occurrence of corruption?  The study used comparative method, where cases have been compared and analyzed out from theoretical framework. LÄS MER

 2. 2. Digitala hjältar eller etiska skurkar? : En kvantitativ innehållsanalys om användningen av oetiska och etiska metoder, samt andrafiering i konfrontationsvideos publicerade på Dumpen.se.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nora Edin; Olivia Filipson; [2024]
  Nyckelord :Professional journalism; citizen journalism; media ethics; othering; Dumpen; confrontation; Professionell journalistik; medborgarjournalistik; medieetik; andrafiering; Dumpen; konfrontation;

  Sammanfattning : Studien syftar till att, ur ett medieetiskt perspektiv, analysera vilka oetiska och etiska metoder som organisationen Dumpen använder samt att granska hur individer som söker kontakt med barn i sexuellt syfte andrafieras. Detta för att bidra med kunskap till forskningen kring journalistik och medieetik. LÄS MER

 3. 3. Gender Discrimination Law Within the European Union and its Application in One of its Member States Sweden: a comparative case study.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Mathias Olsson; [2024]
  Nyckelord :gender; gender discrimination; EU law; gender discrimination law;

  Sammanfattning : In the thesis the aim was to compare the EU legal system with the Swedish national legal system with specific focus on gender discrimination law. Findings showed Sweden applied discrimination law in accordance with EU directives but went further than what the Gender Recast Directive, and the EU law itself, required of it. LÄS MER

 4. 4. Direkt Aktion och Direkt Demokrati : Analys av motiveringarna bakom det politiska agerandet av Återställ Våtmarkerna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tim Rilde; [2024]
  Nyckelord :Direkt aktion; direkt demokrati; återställ våtmarkerna; klimat aktivism; aktivism;

  Sammanfattning : This study aims to establish an understanding about the climate organization ‘Återställ Våtmarkerna’ by identifying motives and considerations that influence the choices made surrounding their protest actions. The study analysed the expressed motivations of actors like the founders to establish motive frameworks. LÄS MER

 5. 5. Can the disappearance of the forest orchid Goodyera repens be linked to clearcutting? : a spatial analysis using citizen science data from southern Sweden.

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Ines Diaz Garcia; [2024]
  Nyckelord :Goodyera repens; knärot; Artportalen; forestry; clearcut; citizen science; southern Sweden; conservation;

  Sammanfattning : Habitat transformation through forestry has an impact on boreal species in northern Europe. In Sweden, even-aged plantations with clearcut harvesting are forestry practices that affect the understory vegetation. This study focuses on the red-listed Goodyera repens, a rhizomatous evergreen orchid. LÄS MER