Sökning: "city generation"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade orden city generation.

 1. 1. Digital Dashboard for Enhanced Waste Management in the Stockholm Municipality : Bridging Data Insights and Sustainable Practices

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Youssef Ramy Farouk Fam; [2024]
  Nyckelord :Waste management; Dashboard; Design; Digitalisation; Data visualization; Waste sorting behavior; Avfallshantering; Dashboard; Design; Digitalisering; Datavisualisering; Källsorteringsbeteende;

  Sammanfattning : The surging global trend in waste generation, currently surpassing 2 billion tons annually in cities,stands as a pressing concern amid escalating climate change threats. This master's thesis aims todesign a digital dashboard tailored to the needs of the Stockholm Municipality's waste managementsystem and its different stakeholders. LÄS MER

 2. 2. An investigation of the 3-30-300 rule in a Swedish context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sebastian Daland; [2023-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : More than half of the world’s population lives in cities and climate change is already an increasing problem in many cities. Climate smart planning is therefore of extra importance and vegetation is considered the single most versatile component to manage climate changes. LÄS MER

 3. 3. In Between the Bridge

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Barbora Havelcová; [2023]
  Nyckelord :bridge; modular; vertical comunity; reuse; transportational structure; speculative architecture; carless future;

  Sammanfattning : This project is examining the possibility of reusing a space taken by a transportation structure, the Nuselský most, a bridge located in Prague, and speculates about its uses in a carless future.  A bridge structure is perceived as a connection, a shelter, or a barrier, but how can we use the space In Between the Bridge? The project is connecting future living desires with remains from the past and utilizing a structure that might become obsolete while proposing a vertical community for a post-materialistic generation oriented towards health, nature, self-realization, individualism, and sustainability, supporting social interactions in society. LÄS MER

 4. 4. Visionen om en blandstad : Förnyelseprojekt och deras påverkan i utvalda svenska miljonprogramsområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Meryam Elsakka; Valona Citaku; [2023]
  Nyckelord :Million program; Mixed city; Urban planning; Sustainable urban and building development; Miljonprogram; Bladstad; Stadsplanering; Hållbar stad- och bebyggelseutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att få en djupare kunskap och förståelse för den innovativa utvecklingen som sker i samband med förnyelseprojekt i svenska miljonprogramsområden. De för studien utvalda områdena är Råslätt i Jönköping, nordöstra Gårdsten i Göteborg, Drottninghög i Helsingborg och Karlslund i Landskrona med fokus på delområdet Pilängen. LÄS MER

 5. 5. Analysing structures and attitudes towards sustainable waste management in the district of Morrumbene : A Minor Field Study in the district of Morrumbene, Mozambique

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emma Lindvall; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis was executed as a Minor Field Study (MFS) in the district of Morrumbene in Mozambique. The project was partially financed by the Swedish International Development Cooperation Agency and was written during the spring semester of 2023 at the Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. LÄS MER