Sökning: "city logistics"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden city logistics.

 1. 1. Extended Gate - Barriers and opportunities for intermodal improvements, a case study of Port of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Hällgren; Erik Bengtsson; [2020-06-17]
  Nyckelord :Extended Gate; inland terminal; port supply chain integration;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. The Final 50 Feet Problem in Gothenburg - A MAMCA study on the situation regarding deliveries to multi-tenant multistory buildings in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Lagerlöf; Nikita Zaiko; [2020-06-17]
  Nyckelord :Final 50 Feet; Large Traffic Generators; City Logistics; MAMCA; Freight Quality Partnerships; Transport Plan; Vertical Movement; Horizontal Movement; Urban Freight; Distribution; Collection; Tenants; Receivers;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Recycling Barge in Gothenburg – a sustainability analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Agneta Andersson; Alicia Björkman; [2020-06-17]
  Nyckelord :recycling; barge; sustainability; Gothenburg; urban logistics; waste logistics;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. The Influence of the Port of Gothenburg towards Inland Mode Choice Decision-Making

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gissel Ruiz; Dimitris Soumpasis; [2020-06-16]
  Nyckelord :Inland Terminal; environmental incentives; sustainable transport; intermodal transport; ports; mode choice; modal shift;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 5. 5. Stadslogistik och stadsmiljöns påverkan på social hållbarhet

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Joel Marcuson; Anna Rudervall; [2020]
  Nyckelord :Social hållbarhet; Stadslogistik; Urban stadsmiljö; Stadsmiljö;

  Sammanfattning : I samband med befolkningsökningen har behovet av förbättrad stadslogistik blivit allt viktigare. Inte bara på grund av den ökade befolkningen utan även för att skapa en hållbar stadsmiljö. Det finns dock en del risker som uppkommer vid stadslogistik. LÄS MER