Sökning: "cityscape"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet cityscape.

 1. 1. Upplevelse av ljusrummet mellan fasadbelysning på historiska byggnader och stadsrummet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Nylander; Johan Söderberg; [2020]
  Nyckelord :FOG; historical buildings; light zone; light room; urban space; urban design; cityscape; nightscape; façade; façade lighting; light; lighting.; FOG; historiska byggnader; ljuszon; ljusrum; stadsgestaltning; stadsrummet; natt stadsrummet; fasader; fasadbelysning; ljus; belysning.;

  Sammanfattning : This study was conduct as a candidate thesis at Jönköping’s School of Engineering. The purpose of the study was to examine how the light zone of façade lighting on a historical building is perceived in correlation to the cityscape. LÄS MER

 2. 2. Kiruna Nya Järnvägsstation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Clara Emilsson; [2020]
  Nyckelord :Järnvägsstation; Kiruna; Trafikverket; Station; Stationshus; Arktisk arkitektur; järnvägsarkitektur; tågstation; train station; arctic architecture; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ger ett förslag på en ny järnvägsstation i Kirunas nya centrum. I Kiruna pågår just nu en stadsomvandling, där en tredjedel av staden flyttas tre kilometer österut på grund av markdeformationer från Kirunagruvan. LÄS MER

 3. 3. VERTAL MONO : Mobility for the future vertical cityscape

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Axel Charpentier; [2020]
  Nyckelord :Vertical mobility; future mobility; magnetic levitation; vehicle interior design; vehicle exterior design;

  Sammanfattning : The project is highly inspired by the rise of vertical cityscape and how it can shape a new context for mobility to exist within. When the destinations travelled will be spread out in the vertical landscape instead of only the horizontal one. A rearrangement of housing, schools, restaurants and parks will create new needs for mobility to fill. LÄS MER

 4. 4. Vertal HEX : Mobility for the future vertical cityscape

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Simon Turac; [2020]
  Nyckelord :vertical mobility; future mobility; magnetic levitation; interior design; exterior design; vehicle design;

  Sammanfattning : The project originated with the question "What is the future of urban mobility?" and the counterquestion "What is the future of urbanity?". To understand the future of mobility, we first need to try to understand more of the future context where it'll reside. LÄS MER

 5. 5. Energy efficiency in glass buildings : A study about the energy efficiency of glass buildings in Stockholm and how related demands are met

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eivind Myklebust Støvne; Isak Søgaard Vallinder; [2020]
  Nyckelord :U-factor; Um-factor; energy efficiency; primary energy coefficient; energy certificate; Swedish building legislation; BBR; glass buildings; U-värde; Um-värde; energieffektivitet; Primärenergital; energideklaration; Svenska byggregler; BBR; glasbyggnad; glashus;

  Sammanfattning : The building and property sector stands for one third of the final energy usage in Sweden and this should be diminished, in order to reach goals within environmental sustainability. Glass is a poor thermal insulator but nevertheless a popular choice of material when constructing new buildings. LÄS MER