Sökning: "civic voluntarism model"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden civic voluntarism model.

 1. 1. Lågt valdeltagande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ intervjustudie om nätverkets roll för ett politiskt deltagande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Karlsson Ahrén; [2022]
  Nyckelord :Valdeltagande; intellektuell funktionsnedsättning; civic voluntarism model; politiskt deltagande; rösträtt;

  Sammanfattning : Personer med intellektuell funktionsnedsättning påvisar ett lägre valdeltagande jämfört med övrig befolkning i Sverige. Vad detta beror på är inte helt självklart. LÄS MER

 2. 2. Ungas deltagande i partipolitiken - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar ungdomars sannolikhet att vara medlem i ett politiskt parti

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Vincent Nordgren; Jonathan Olausson Toft; [2020-03-06]
  Nyckelord :party-political participation; youth party membership; socioeconomic resources; mental engagement; civic voluntarism model; Sweden; politics of presence; SOM-data;

  Sammanfattning : This thesis examines the political party membership in Swedish parties between 2003–2017. Previous research has observed a negative trend in the number of members of political parties. They have also found that there is a large underrepresentation of young members. LÄS MER

 3. 3. Politiskt deltagande på internet - en teoriprövande studie av Civic Voluntarism Model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Petersson; [2020]
  Nyckelord :Civic engagement; Political participation; Internet activism; Civic Voluntarism Model; Logistic regression; Social Sciences;

  Sammanfattning : The right to participate and influence politics is fundamental in all democracies, and the possibility to do so should be equal among all citizens. In reality however, participation tends to mirror underlying structures in society. LÄS MER

 4. 4. Demokratins Språkbarriär : -En kvantitativ studie om konsekvensen av språkbristen bland utrikesfödda vid nationellt, regionalt och lokalt valdeltagande i Skärholmens valdistrikt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amar Abed; [2019]
  Nyckelord :Utrikesfödda; inrikes födda; valdeltagande; språkkunskap; Riksdagsvalet; kommunvalet; landstingsvalet; invandrare; Svenskar; språkbrister; utbildningsnivå; Rationella teorin; Paradox of voting; civic duty; socioekonomiska faktorer;

  Sammanfattning : The predicament of rational choice models in politics is seemingly the irrationality of participation in politics activity, in such, by voting. That it is irrational for most of the taxpayers to vote nor to attain education about politics. LÄS MER

 5. 5. POLITISKT DELTAGANDE -En kvantitativ studie om resurser, motivation och nätverks effekter på individers politiska deltagande i Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sabina Agovic; Gabrielle Sundin; [2019]
  Nyckelord :Political participation; The civic voluntarism model; Sweden; Election year; Nonelection;

  Sammanfattning : This essay studies what affects individual’s political participation in Sweden. Specifically, it examines what affects resources, motivation and networks has on individual’s political participation and if these effects have a greater or lesser impact during election year compared to non- election year. LÄS MER