Sökning: "civic voluntarism model"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden civic voluntarism model.

 1. 1. Ungas deltagande i partipolitiken - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar ungdomars sannolikhet att vara medlem i ett politiskt parti

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Vincent Nordgren; Jonathan Olausson Toft; [2020-03-06]
  Nyckelord :party-political participation; youth party membership; socioeconomic resources; mental engagement; civic voluntarism model; Sweden; politics of presence; SOM-data;

  Sammanfattning : This thesis examines the political party membership in Swedish parties between 2003–2017. Previous research has observed a negative trend in the number of members of political parties. They have also found that there is a large underrepresentation of young members. LÄS MER

 2. 2. Demokratins Språkbarriär : -En kvantitativ studie om konsekvensen av språkbristen bland utrikesfödda vid nationellt, regionalt och lokalt valdeltagande i Skärholmens valdistrikt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amar Abed; [2019]
  Nyckelord :Utrikesfödda; inrikes födda; valdeltagande; språkkunskap; Riksdagsvalet; kommunvalet; landstingsvalet; invandrare; Svenskar; språkbrister; utbildningsnivå; Rationella teorin; Paradox of voting; civic duty; socioekonomiska faktorer;

  Sammanfattning : The predicament of rational choice models in politics is seemingly the irrationality of participation in politics activity, in such, by voting. That it is irrational for most of the taxpayers to vote nor to attain education about politics. LÄS MER

 3. 3. POLITISKT DELTAGANDE -En kvantitativ studie om resurser, motivation och nätverks effekter på individers politiska deltagande i Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sabina Agovic; Gabrielle Sundin; [2019]
  Nyckelord :Political participation; The civic voluntarism model; Sweden; Election year; Nonelection;

  Sammanfattning : This essay studies what affects individual’s political participation in Sweden. Specifically, it examines what affects resources, motivation and networks has on individual’s political participation and if these effects have a greater or lesser impact during election year compared to non- election year. LÄS MER

 4. 4. Lågt valdeltagande bland personer med funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Qendresa Berdynaj; [2018]
  Nyckelord :civic voluntarism model; disability; low-voter participation; daily activities; malmö; political participation;

  Sammanfattning : This study aims to examine factors that can explain the low level of participation in elections among the disabled community in two daily activities in Malmö. The study will further look to investigate the extent to which organization related staffs are involved in increasing the accessibility for their care recipients to participate in elections. LÄS MER

 5. 5. Den deltagande medborgaren : En kvantitativ studie av det politiska deltagandet år 2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Klara Engström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie har det politiska deltagandet undersökts med fokus på det svenska valåret 2014. Studien har således syftat sig till att undersöka vad som påverkar det politiska deltagandet genom att pröva teorin civic voluntarism model (CVM). LÄS MER