Sökning: "civics studies"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden civics studies.

 1. 1. Bland protagonister och antagonister i ämnesplanerna för Gy 11. En jämförande rollanalys av gymnasiegemensamma och estetiska ämnen med teater i förgrunden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pia Björnsdotter Edlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :teater; protagonist; antagonist; estetiska ämnen; gymnasiegemensamma ämnen; kärnämnen; roll; figur; karaktär; agens; aktiva verb; handlande; Penka; Gy11;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the aesthetic, non-compulsory subject Theater, is being presented in the Swedish National Agency for Education's steering documents (Skolverket, 2011), compared to the aesthetic, non-compulsory subjects Music and Art and to the compulsory upper secondary school subjects, formerly called "core subjects", English, History, Physical Education and Health, Mathematics, Science Studies, Religion, Civics and Swedish. This study aims to observe and clarify the Swedish National Agency for Education's character drawing of the various subjects. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors representation i läroböcker inom samhällsvetenskap - en forskningsöversikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rezan Pasho; Emma Cimmerback; [2022]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; läroböcker; samhällskunskap; kön; jämställdhet; representation;

  Sammanfattning : The aim of the following essay has been to examine what previous research has revealed about how women get represented in textbooks in social studies. With the help of a literature search, 10 different research papers have been used to answer the purpose of the essay. LÄS MER

 3. 3. Att fostra framtidens digitala medborgare : Vikten av digital källkritik och hur vi kan undervisa om den

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Klara Ljungström Jotoft; Emmah Ekestolpe; [2022]
  Nyckelord :Civics; Digital Literacy; Information Literacy; Media Literacy; Source Credibility; Teaching; Upper Secondary School;

  Sammanfattning : In the context of Swedish students' difficulties to separate facts from opinions, we wanted to investigate why digital literacy, and especially source credibility, is important and how teachers in civics and the social sciences can teach students these skills. Studies show that upper secondary school students often turn to online sources when searching for information, rather than turning to traditional media. LÄS MER

 4. 4. Att planera för det oförutsedda : En intervjustudie av hur samhällskunskapslärare genom det didaktiska ledarskapet hanterar aktualiteter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Erik Edberg; [2022]
  Nyckelord :Aktualiteter; samhällsfrågor; samhällskunskap; didaktiskt ledarskap; planering; symbolisk interaktionism.;

  Sammanfattning : Social studies is a subject in which current affairs, processes and developments must be dealt with to a greater extent than in other subjects. This study means to examine how civics teachers address this by means of their didactic leadership. Four civics teachers have been interviewed to this end. LÄS MER

 5. 5. Godtagbarhet och önskvärdhet i dagens digitala läromedel : En jämförelse mellan tryckta och digitala läromedel inom samhällskunskapsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Tova Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :usability; user-friendliness; educational literature; civics; social studies;

  Sammanfattning : We are currently witnessing a trend in which schools are transitioning from using traditional, printed textbooks to digital books. The digitalisation brings both advantages and disadvantages, wherefore it is interesting to analyse and discuss variables that may support this transition. LÄS MER