Sökning: "civil aviation authorities"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden civil aviation authorities.

 1. 1. Safety Management Systems in micro and small air operators: mission possible?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Stéphane de Wolf; [2021]
  Nyckelord :air operator; aviation; business aviation; civil aviation authorities; commercial air operator; corporate flight department; decoupling; institutional theory; isomorphism; management system; micro enterprise; non-commercial air operator; occupational health and safety; OHS; PDCA; personal safety; performance-based regulation; process safety; quality management; safety; Safety Management Systems; self-regulation; small enterprise; SMS; FLMU06; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis explores the rationality, completeness and functioning of Safety Management Systems (SMS) amongst micro- and small-sized air operators in business aviation. In the absence of thorough literature in this sector of aviation, a survey of prior research on OHS(MS) and on non-aviation micro/small enterprises (MSE) provided a collection of factors contributing to their safety performance. LÄS MER

 2. 2. Managing Validation in a Safety Critical System Regarding Automation of Air Traffic Control

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Andres De Freitas Martinez; Nurdin Mohamed; [2018]
  Nyckelord :Air Traffic Control ATC ; Air Traffic Controller ATCo ; Unmanned Aerial Vehicles;

  Sammanfattning : The aviation industry is under increasing pressure to reduce cost and manage the increased number of passengers. One area under pressure is the Air Traffic Control. LÄS MER

 3. 3. Från ett fel till två rätt : en kvalitativ studie om ansatser för säkerhets- och tillsynsarbete inom svensk luftfart

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Oscar Arman; Klara Hall; [2017]
  Nyckelord :Safety-I; Safety-II; tillsynsmyndighet; säkerhetsarbete; luftfart;

  Sammanfattning : Luftfart har i takt med en ökad globalisering fått en naturlig roll i samhället. Samtidigt blir de teknologiska och automatiserade system som interagerar med människor och organisationer alltmer komplexa. LÄS MER

 4. 4. The liberalisation of the European Railway Market - Did the railway packages have a statistical significant effect on rail freight in the EU Member States?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sascha Brose; [2015-12-01]
  Nyckelord :European railways; railway market; railway packages; reforms; liberalisation of a public service; sequential multiple regression;

  Sammanfattning : The European railway market is since 25 years subject to a constant transformationprocess. The EU’s railway packages, bundles of railway specific legislation, initiatereforms in a sector that was characterised by decade long national fragmentation and ashrinking modal share. LÄS MER

 5. 5. Maintenance program developmentandImport /Export of Aircraft in USA

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Teklu Takele; [2009]
  Nyckelord :Flyg;

  Sammanfattning : AbstractThis thesis discuss how United Parcel Service (UPS) develop its aircraft maintenanceprogram after import of McDonnell Douglas MD-11aircraft and the process of exporting newMD-11 aircraft from manufacturer in USA to European operator as passenger aircraft. It alsodiscusses the process of importing the same types of aircraft as freight carrier. LÄS MER