Sökning: "civil olydnad"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden civil olydnad.

 1. 1. MeToo – rättfärdigad civil olydnad? : En idékritisk fallstudie av MeToo-rörelsens uthängningar utifrån kontraktsteori och feminism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Hörnell; [2019]
  Nyckelord :MeToo; uthängningar; kontraktsteori; feminism; civil olydnad; John Rawls; Ronald Dworkin;

  Sammanfattning : The study examines if methods used by MeToo-movement can be justified as civil disobedience, using contract theories formulated by John Rawls and Ronald Dworkin. The study aims at two things. Firstly, to explore the justification of public accusations in order to give new perspectives on the contemporary debate on the Swedish MeToo-movement. LÄS MER

 2. 2. "Världen kommer inte bli bättre av sig själv" : En kvalitativ studie om civil olydnad och identitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :civil olydnad; diskurs; identitet; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur personer genom berättelser om sin civila olydnad skapar mening och identitet. Jag har även intresserat mig för deras motiv och drivkrafter, samt hur de rättfärdigar genomförandet av aktioner som innefattar lagbrott. LÄS MER

 3. 3. Olydnad som motstånd : Utomparlamentariska rörelsers rättsliga strategier och verktyg för hållbar aktivism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Fredrik Olsson; [2018]
  Nyckelord :Civil olydnad; rättssociologi; juridik; sociologi; legalstrategier; rättspluralism; normativ reglering; utomparlamentariska metoder;

  Sammanfattning : The study aims to investigate how activists using civil disobedience strategically use the legal system to legitimize and raise awareness of their causes. The study will also examine how individual activists are affected and how they create long-term and sustainable activism. LÄS MER

 4. 4. Resisting Together : How and Why The Unforced Force of Inclsuive Civil Resistance Increase Democracy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Joel Martinsson; [2018]
  Nyckelord :Civil Resistance; Non-violence; Democracy; Democratization; Difference-in-Difference; Propensity Scoring; Civil olydnad; ickevåld; demokrati; demokratisering; difference-in-difference; propensity scoring;

  Sammanfattning : Previous research has found that civil resistance has a positive impact on democratic development. Still, despite increased academic attention to how civil resistance affects democratization and democracy, no systematic study has yet examined how the nature of inclusion in a civil resistance impacts various elements of democracy. LÄS MER

 5. 5. Främlingsvänligt motstånd : Kollektivt handlande vid demonstrationer mot främlingsfientlighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Eklund; [2017]
  Nyckelord :Motstånd; political opportunity structure; motrörelser; kollektivt handlande;

  Sammanfattning : Sveriges yngsta riksdagsparti Sverigedemokraterna har mött motstånd i form av demonstrationer. En form av motstånd vilket historiskt sett varit ovanligt i landet. Studien kartlägger hur dessa demonstrationer har tagit uttryck över en tioårsperiod, med syfte att se motrörelsens aktivitet och vilka taktiker som föredragits. LÄS MER