Sökning: "civilekonomprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet civilekonomprogram.

 1. 1. Anställningsbarhet : En kvalitativ studie om hur civilekonomstudenter resonerar kring sin anställningsbarhet och vilka strategier de tar till för att öka sin anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecca Ankerhag; Stephanie Dahl; [2018]
  Nyckelord :employability; competence; strategy for employability; students views on employability; students views on the labour market; anställningsbarhet; kompetens; strategier för anställningsbarhet; studenter syn på anställningsbarhet; studenters syn på arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : En föränderlig arbetsmarknad ställer nya krav på studenter och nyexaminerade. Formella kompetenser har fått ge plats åt diverse informella egenskaper och färdigheter i syftet att söka och erhålla arbete. LÄS MER

 2. 2. Utbildning för hållbar utveckling : en studie av svenska civilekonomprogrammed redovisningsinrikting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabell Hallberg; Rebecca Öhman; [2017]
  Nyckelord :Sustainable development; education for sustainable development; accountants; quantitative study; content analysis; neoinstitutional theory; Master of Science in Business and Economics; Hållbar utveckling; utbildning för hållbar utveckling; redovisare; civilekonomprogram; kvantitativ studie; innehållsanalys; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är utveckling som syftar till att möta nutidens behov utan att riskera attframtida generationer inte ska kunna möta deras egna. Människans snabba resursförbrukningskapar idag bristvaror som riskerar att ta slut. LÄS MER

 3. 3. Svenska civilekonomstudenters etiska resonemangsförmåga : En kvantitativ studie med DIT-testet utförd vid Umeå universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Fritz; Maria Wennberg; [2017]
  Nyckelord :DIT-test; etisk resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Behovet av affärsetik är utbrett i affärsvärlden. Flertalet händelser som skakat affärsvärlden är skandalerna om Lehman Brothers, WorldCom, Enron och Arthur Andersen, som skett kring millennieskiftet. LÄS MER

 4. 4. Koll på SOX : En fallstudie av implementeringen av SAP GRC Version 10  inom delar av ABB-koncernen

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jacob Öberg; Lars Björmsjö; [2012]
  Nyckelord :Interna kontroller; internkontroll; SAP; GRC; SOX; Sarbanes-oxley act;

  Sammanfattning : Magisteruppsats i företagsekonomi inom ramen för Civilekonomprogrammet med företagsekonomisk inriktning vid Internationella Handelshögskolan i JönköpingTitel                                   Koll på SOX – En fallstudie av implementeringen av SAP GRC Version 10 inom delar av ABB-koncernen.Författare                           Lars Björmsjö, Jacob ÖbergHandledare                      Gunnar RimmelÄmnesord                         GRC, intern kontroll, SAP, Sarbanes-Oxley ActSammanfattningBakgrund (och problem): Med de redovisningsskandalerna som skakat den finansiella världen i början av 2000-talet, har lagstiftningen stramats åt för företag för att förhindra att detta inträffar igen. LÄS MER

 5. 5. Genomströmning på kurser i redovisning - Kursdesignens påverkan på kursresultat

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Lerge; Patricia Bielinski; [2009-06-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Svenska universitet och högskolor har ett, av staten, givet spelrum vad gäller utformning av utbildningar. Det finns centrala riktlinjer för hur utbildningen bör se ut men det är upp till varje enskilt lärosäte att tolka de övergripande mål som finns. LÄS MER