Sökning: "civilingenjörsstudent"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet civilingenjörsstudent.

 1. 1. Arbetsminne och antecknande : Hur påverkar sätt att anteckna arbetsminnet hos civilingenjörsstudenter?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Josephine Kvarnberg; Hilda Robertsson; [2020]
  Nyckelord :Inlärning; arbetsminne; antecknande; digitalisering; minne; högskolestudier; civilingenjörsstudent; medieteknik.;

  Sammanfattning : Val av anteckningsmetod skiljer sig studenter emellan. Vid universitetsutbildningar ar lärandetempot högt vilket gör att valet av anteckningsmetod blir viktigt. LÄS MER

 2. 2. Tekniken för kvinnor eller kvinnor för tekniken? En kvalitativ studie om kvinnliga civilingenjörers upplevelser som studenter på Lunds Tekniska Högskola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Amanda Nilsson; Josefine Grönlund; [2020]
  Nyckelord :Teknisk utbildning; Genus; Kvinnliga civilingenjörer; Underrepresenterat kön; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kvinnors tillgång och plats på det tekniska fältet har länge varit problematisk. Trots flertalet satsningar för att få in fler tjejer på ingenjörsutbildningarna, har förändringen varit liten visar statistiken. Detta problem finns redan från tidig skolålder, under utbildningarna och efter. LÄS MER

 3. 3. Hur tillgänglig är staden? : fallstudie av Kungsgatan och Föreningsgatan i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Kristina Ström; [2010]
  Nyckelord :tillgänglighet; upplevd tillgänglighet; rörelsemönster; landskapsarkitektur ; trafikplanering; trygghet; mjuka parametrar; hårda parametrar; fallstudie; Kungsgatan; Föreningsgatan; Malmö;

  Sammanfattning : How accessible is the city? Is there more factors than merely the strictly physical that affect how accessible the city is perceived? These questions are the starting point of this study. The greatest emphasis, in this study, is placed on the perceived parameters that affect us humans when we move in our cities. LÄS MER