Sökning: "civilrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade ordet civilrätt.

 1. 1. Civilrättsliga hinder för ett ändamålsenligt LSS-boende - om normkollisioner mellan hyreslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När LSS-boenden inrättas som sedvanliga hyresrätter blir såväl LSS som hyreslagen tillämplig. Uppsatsen rör sig i gränslandet mellan offentlig rätt och civilrätt och belyser en problematik som uppstår när regelverk från olika rättsområden influerar samma rättsliga relation ifråga om omsorgsbehövandes rätt till insatsen boende med särskild service. LÄS MER

 2. 2. Äganderättsbegreppet i den svenska inkomstskatterätten - en analys av äganderättsbegreppets betydelse för den skatterättsliga bedömningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Söderlund; [2023-02-02]
  Nyckelord :Äganderätt; Inkomstskatterätt; Civilrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar äganderättsbegreppets betydelse för den skatterättsliga bedömningen. Begreppet är ett civilrättsligt sådan men kan ändå ha betydelse för den skatterättsliga bedömningen på det sättet att inkomstbeskattningen kan vara villkorad av eller utgå från just äganderätt. LÄS MER

 3. 3. Skyddet för konsumenter vid köp av nyproducerad bostadsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Stephanie Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Associationsrätt; Avtalsrätt; Boenderätt; Civilrätt; Nyproducerad bostadsrätt; Förhandsavtal; Upplåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av utvecklingen på bostadsmarknaden under senare år har det blivit uppenbart att konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter är otillräckligt. Lagstiftningen erbjuder inte ett rättsligt skydd i samma utsträckning som på andra konsumentmarknader. LÄS MER

 4. 4. Partner eller rumskompisar? En studie om kravet sexuellt samliv för ett samboförhållande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nabyiel Pieter Marionell; [2022]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; sexuellt samliv; samboskap; samboförhållande; sambo; äktenskap; sambolagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett samboförhållande är ett förhållande mellan två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med parförhållande avses en förbindelse vari som regel ingår sexuellt samliv. LÄS MER

 5. 5. Passivitetsverkan - En undersökning av inomkontraktuell reklamationsplikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Björkheim; [2022]
  Nyckelord :Avtalsrätt; förmögenhetsrätt; civilrätt; reklamationsplikt; passivitet; passivitetsverkan; passivitetsverkansprincipen; inomkontraktuell reklamationsplikt; Restaurang Pelé; Kravmjölken; Skogssällskapet; Flyget till Antalya; Leksaksaffären i Vimmerby; Svartöns pris; Lägenheten på Karlaplan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En hel del har skrivits om reklamationsplikten vid avtalsbrott. Trots det är rättsläget fortfarande oklart. Reklamationsplikten vid avtalsbrott är dock enbart en del av den inomkontraktuella reklamationsplikten. LÄS MER