Sökning: "civilrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 410 uppsatser innehållade ordet civilrätt.

 1. 1. Streaming – en rättslig gråzon? - En utredning av slutanvändarens ansvar vid streaming och bevisanskaffningsmedlet informationsföreläggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Wärnerup; [2021]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; streaming; informationsföreläggande; fildelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay investigates copyright infringement caused by streaming. The research is conducted with a legal dogmatic method and a European legal method. LÄS MER

 2. 2. Det upphovsrättsliga anställningsförhållandet - i ljuset av Babblarna-målet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cornelia Mannehed; [2021]
  Nyckelord :upphovsrätt anställning arbetstagare arbetsrätt civilrätt immaterialrätt arbetsgivare arbetsdomstol tumregeln;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Blankning och annan utlåning av näringsbetingade andelar : Hur påverkas innehavstiden av utlåning och hur klassificeras utdelning som lämnas på utlånade aktier?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sara Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :näringsbetingade andelar; blankning; utlåning; utlåning av näringsbetingade andelar; näringsbetingade aktier; utlåning av näringsbetingade aktier; utdelning på utlånade andelar; utdelning på utlånade aktier; innehavstid; villkor om minsta innehavstid;

  Sammanfattning : När en marknadsnoterad aktie i avstämningsbolag lånas ut kan oklarheter uppstå. För den ursprungliga aktieägaren som lånar ut aktier blir det dels en civilrättslig fråga avseende huruvida utlåningen innebär att äganderätten övergått på låntagaren eller inte, dels en skatterättslig fråga avseende huruvida utlåningen innebär att en kapitalvinstberäkning ska göras eller inte. LÄS MER

 4. 4. Emissionsgarantiavtals rättsliga verkan - Särskilt i ljuset av NJA 2016 s. 107 och förutsättningsläran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alex Skepastianos; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; avtalsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Emissionsgarantiavtal är idag ett vanligt fenomen när svenska bolag genomför emissioner. Emissionsgarantin tillförsäkrar att emissionen tecknas fullt ut eller till viss grad. LÄS MER

 5. 5. Järnspikar! - Hur regleras en skada som en entreprenör orsakar en sidoentreprenörs entreprenad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marielle Pettersson; [2021]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; entreprenadrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to the main rule in chap. 5 § 1 st. 1 AB 04, the contractor is considered liable in regard to any damage to any part of the contracted work which has not been subject to a handover. This accountability is sometimes referred to as the contractor's object liability. LÄS MER