Sökning: "civilsamhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet civilsamhälle.

 1. 1. SOLIDARITETENS KÖK En etnografisk studie av frikyrkors integrationsinriktade mötesplatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Josefin Stenmark; [2018-09-18]
  Nyckelord :demokrati; integration; pluralism; mötesplatser; frikyrkorörelser; religion; civilsamhälle;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the democratic function of free churches’ integrationoriented meeting places within a society of pluralism. The material used in this study has been collected by using qualitative methods such asparticipant observation and in-depth interviews. LÄS MER

 2. 2. Unga göteborgare, IS-krigare och hemvändande extremister - En studie av hur resor och resande tur och retur mellan Göteborg och Syrien eller Irak konstruerades som samhällsproblem i Göteborgs-Posten 2014-2015

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Gunnar Hjorth; [2018-07-17]
  Nyckelord :Social konstruktion av samhällsproblem; anspråksformulering; IS-krigare; terroristresor;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har syftet varit att undersöka hur resor från Sverige till Irak eller Syrienkonstruerades som ett samhällsproblem under 2014-2015. Särskilt fokus ligger på Göteborg,som ansågs vara en stad varifrån särskilt många personer genomförde denna resa. LÄS MER

 3. 3. Demokratisk konsolidering i Kaukasus - Azerbajdzjan och Georgien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Nordberg; Alexander Huus Strandman; [2018]
  Nyckelord :Demokratisering; Azerbajdzjan; Georgien; Demokratisk konsolidering; Östeuropa; Kaukasus; Stepan; Linz; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förklara skillnaden i grad av demokratisk konsolidering mellan Azerbajdzjan och Georgien. Denna uppsats är en teoriprövande studie av Juan J. Linz och Alfred Stepans teori om den konsoliderade demokratins fem arenor. LÄS MER

 4. 4. Mänskliga rättigheter, föreningsengagemang och demokrati : En studie om socialt kapital och studentföreningar i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Minna Robertsson; [2018]
  Nyckelord :Human rights; democracy; social capital; associational life; civil society; student organisations; Mänskliga rättigheter; demokrati; socialt kapital; föreningsliv; civilsamhälle; studentföreningar;

  Sammanfattning : This essay addresses how associational life could be of importance for democracy and human rights in Sweden through examining how associational life can contribute to and strengthen democracy and create social capital. The purpose of this is to deepen and contribute to the knowledge of how activity in non-political and non-religious associations can become of importance to democracy in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Att samverka kring våldsbejakande extremism : En kvalitativ diskursanalys av svenska strategier och handlingsplaner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Maria Öijen; [2018]
  Nyckelord :samverkan; civilsamhälle; våldsbejakande extremism; diskurs; governmentality;

  Sammanfattning : This essay studies the discourse about cooperation with the civil society within strategies and action plans considering violent extremism produced by the Swedish state and four different Swedish municipalities. The study also considers if some special actor from the civil society is mentioned more often than others in terms of cooperation. LÄS MER