Sökning: "clara andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden clara andersson.

 1. 1. Arktiskt självstyre eller arktiskt självintresse? : Begränsad frigörelse för den arktiska ursprungsbefolkningen inom nationalstater

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isabel Wilson; Clara Andersson; [2019]
  Nyckelord :the Arctic; indigenous people; self-determination; self-rule; institutional processes; Ethnographic Content Analysis; liberalism; realism; international relations; Arktis; ursprungsbefolkning; självstyre; självbestämmande; institutionella processer; Ethnographic Content Analysis; liberalism; realism; internationella relationer;

  Sammanfattning : Den här flerfallstudien har som syfte att undersöka hur den arktiska ursprungsbefolkningen ges regionalt inflytande i intressefrågor som direkt eller indirekt påverkar deras traditionella livsuppehälle i de arktiska områden som tillhör Ryssland, USA, Kanada, Danmark (Grönland) och Norge. Studien tillämpar metoden Ethnographic Content Analysis och utgår från teorierna liberalism och realism inom internationella relationer för att analysera ländernas arktiska policys och institutionella processer som berör deras arktiska ursprungsbefolkning. LÄS MER

 2. 2. Livet med stomi- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kajsa Andersson; Clara Smith; [2019]
  Nyckelord :Anpassning; kroppsuppfattning; sociala interaktioner; transition; upplevelse; vardagsliv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ekonomiskt våld : En kvalitativ intervjustudie utifrån socialtjänstens arbete med ekonomiskt våldsutsatta kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Clara Andersson; Amerisa Lukac; [2019]
  Nyckelord :Domestic violence; Intimate partner violence; Economic abuse; Social services’; Womens shelter; Domestic violence shelter; domestic violence organizations; Våld i nära relation; Ekonomiskt våld; Socialtjänst; Kvinnojour;

  Sammanfattning : Economic violence is a relatively unexplored subject even though it is often a part of occuring intimate partner violence. Therefore it is of concern to acknowledge how the swedish social services’ take part in this form of violence in their work. LÄS MER

 4. 4. Elever bearbetar texter : En undersökning om hur formativ bedömning och bearbetning kan fungera som stöd till skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Clara Skarhammar; Isabell Andersson; [2018]
  Nyckelord :Bearbetning; formativ bedömning; global nivå; lokal nivå; skrivprocess;

  Sammanfattning : Att kunna skriva är en av våra viktigaste förmågor för att kunna leva och verka samhället. Dessutom har forskning visat att skrivförmågan är viktig då den bidrar till ett ökat lärande i alla skolans ämnen. LÄS MER

 5. 5. Veterinärer och fysioterapeuters erfarenheter av rehabilitering och samarbete för att påverka husdjurs rörelsebeteenden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Clara Viklund Borg; Isabelle Rosqvist Andersson; [2018]
  Nyckelord :Fysioterapi; beteendemedicin; kvalitativ metod; djurfysioterapi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER