Sökning: "class-based storage"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden class-based storage.

 1. 1. Optimering av platsutnyttjande för temporär lagring i en crossdocking-terminal : En fallstudie hos Lincargo AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hannes Lundgren; Rebecka Svensson; [2020]
  Nyckelord :crossdocking; storage optimization; warehouse optimization; class based storage;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utreda hur den temporära lagringen av gods i en crossdockingterminal kan förbättras med hjälp av optimerad slotting. Den tillämpade metoden var av abduktiv natur med kvalitativ och kvantitativ empiri, samt en optimeringsbaserad analysmetod med hjälp av programvara. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder för en effektivare intern materialförsörjning : Genomlysning av förbättringsområden för lager till slutmontering av gruvmaskiner med fördjupning inom frekvensläggning – en studie vid Epiroc Rock Drills AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Niklas Eskilsson; David Magnuson; [2019]
  Nyckelord :Warehouse operations; inventory management; slotting optimization; class-based storage; ABC-analysis; frequency classification; root cause analysis; Lagerstyrning; frekvensläggning; lagerplatstilldelningssystem; klass-baserat lagringssystem; klassbaserat placeringssystem; ABC-analys; frekvensklassificering; rotorsaksanalys;

  Sammanfattning : Epiroc har åtnjutit en längre period av kraftig tillväxt samtidigt som flertalet effektiviseringsprojekt har genomförts med syfte att öka produktionsvolymen för att möta marknadens efterfrågan. Detta genom att bland annat implementera en variant av Lean production – The Way We Produce. LÄS MER

 3. 3. Comparing genetic algorithms and tabu search in the order batch picking problem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonas Valfridsson; Johan Vikström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper genetic algorithms (GA) and tabu search are compared in the order batch picking problem – modelled as a multiple agent traveling salesman problem. The algorithms are evaluated in a simulated warehouse implemented with class based storage in mind. LÄS MER

 4. 4. Artikelplacering i lager : Simulering med Arena

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/OptimeringsläraLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/OptimeringsläraLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Miranda Frenell; Mathilda Widén; [2018]
  Nyckelord :Artikelplacering; lager; simulering; Arena; lagerlayout;

  Sammanfattning : Fallstudier visar att man kan erhålla betydliga fördelar om man designar och driver ett lager på ett lämpligt sätt. Man har även genom analytiskamodeller och simuleringar visat att transporttiden kan hållas nere om artiklarna lagerhålls på bestämda platser i lagret. LÄS MER

 5. 5. Comparison of Java Persistence Layer Technologies

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Ang Sun; [2016]
  Nyckelord :Data persistence; Data storage; Java; ORM; SQL; Database;

  Sammanfattning : As data and data structures grown more complex in computing, the task of storing and accessing such data efficiently also becomes more complex. Object-oriented programming languages such as Java have popularized the practice of using class-based objects and created the challenge of persisting these complex objects to storage systems such as databases which only store simple scalar values. LÄS MER