Sökning: "classical art."

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden classical art..

 1. 1. Vestiges of Roman Cult Religion and Household Deities in the Northern Barbaricum: A study of statuettes and other anthropomorphic figures from Barbaricum, Britannia Superior and the Roman heartlands

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :David Stuart Parker; [2021]
  Nyckelord :Lares; penates; genius; anthropomorphic figures; household deities; domestic religion; cult worship; lararium; romanisation; hybridisation; animism; Romans; Roman cults; Roman Britain; Roman Iron Age; tribal societies; classical art.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This text serves as a fresh approach to the study of Roman influence on the Scandinavian region. This is achieved through the medium of various bronze statuettes, both from the Roman Empire itself as well as in the form of locally-produced anthropomorphic figures. LÄS MER

 2. 2. Robust Descriptor Learning Using Variational Auto-Encoders

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Leonidas Valavanis; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Image matching is the task of finding points in one image corresponding to the same points in the other image. Classical feature descriptors fail to match points when the images are under extreme viewpoint or seasonal changes. This thesis tackles the problem of image matching when two images are under severe changes. LÄS MER

 3. 3. MPA i improvisation : En kvalitativ studie om Music Performance Anxiety kopplat till improvisation och improvisationsundervisning inom ensemblespel i jazz och populärmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Conrad Boqvist; [2020]
  Nyckelord :improvisation; improvisational pedagogy; jazzensemble; Music Performance Anxiety MPA ; musical hearing; nervousness; performance anxiety; Gehör; improvisation; improvisationspedagogik; jazzensemble; Music Performance Anxiety MPA ; nervositet; prestationsångest;

  Sammanfattning : Ämnet för studien var improvisation och improvisationsundervisning i relation till begreppet Music Performance Anxiety (MPA) samt tänkbara kopplingar däremellan. MPA beskrivs enklast som ångestkänslor i samband med musikutövande. Syftet med studien var att utforska Music Performance Anxiety utifrån en jazzmusikers perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Lost in Translation : To what extent can sign language be used to translate the meaning of the text for hearing audiences in classical vocal music?

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Natalie Jones; [2020]
  Nyckelord :sign language; art song; recital; classical voice; text translation; song interpretation;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to examine the extent to which sign language can be used as a means of communicating the text for hearing audiences attending classical vocal recitals. The project discusses historical practices for providing text translation of classical repertoire sung in foreign languages and gives an account of the increasing popularity of sign language interpretation for hearing audiences within the contemporary, commercial music industry. LÄS MER

 5. 5. Klassiskt och nordiskt : fornnordiska motiv i bildkonsten 1775-1855

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Hansson; [2020]
  Nyckelord :Old Norse mythology; iconography; Thor battering the Midgaard serpent; The death of Balder; Näcken and the daughters of Ägir; classicism; the classical tradition; Fornnordisk mytologi; ikonografi; Tors kamp med Midgårdsormen; Balders död; Näcken och Ägirs döttrar; klassicism; den klassiska traditionen;

  Sammanfattning : The subject of this master’s thesis is depictions of Old Norse mythology and related motifs in the visual arts during the period 1775–1855. The main question of this research is how the motifs were visualized and how the depictions are related to the classical tradition. LÄS MER