Sökning: "classical music"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden classical music.

 1. 1. INTO THE MAQAM- IMPLEMENTATION OF ELEMENTS OF NEAR EASTERN MUSIC INTO MY OWN ARTISTIC EXPRESSION AND PERFORMANCE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Magdalena Nowak; [2020-04-23]
  Nyckelord :near eastern music; improvisation; musical expression; clarinet; imitation; interpretation; maqām;

  Sammanfattning : Much has been written on the topic of Near Eastern classical and traditional music. This huge,integrated musical tradition, existing in large areas of the Middle East and Middle Asia differs a lot fromwestern musical theory and performance tradition. LÄS MER

 2. 2. Musikens påverkan på studier : En studie om hur en grupp människor använder musik vid studier och på vilket sätt den påverkar dem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Simon Eckerström; [2020]
  Nyckelord :Musik vid studier; mediering; motivation; effektivitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how a group of people use music while studying, why they do it, and what perceived effects they get from it. The two main questions of the study were: What perceived effect does music have on the participants according to them? Does tempo have any effect on the participants? Six people were interviewed about their relation to music while studying, how it affected them and if they were listening to a specific genre. LÄS MER

 3. 3. Fake it till you make it : En självstudie i instudering och tillämpning i jazz- och stråkorkester.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Erik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Study; sociocultural; video documentation; note reading; double bass; Instudering; sociokulturellt; videodokumentation; notläsning; Kontrabas.;

  Sammanfattning : I följande studie kommer jag redovisa resultatet ifrån den självstudie som jag har bedrivit i syfte av att utforska huruvida min instuderingsprocess skiljer sig utifrån jazz- och klassisk repertoar på instrumentet kontrabas. Studien redovisar även hur jag erhåller och nyttjar den instuderade tekniken och materialet i de givna jazz- och stråkorkestertillfällena, samt om hur instuderingen skiljer sig i den mån av tidigare erfarenheter kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Lost in Translation : To what extent can sign language be used to translate the meaning of the text for hearing audiences in classical vocal music?

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Natalie Jones; [2020]
  Nyckelord :sign language; art song; recital; classical voice; text translation; song interpretation;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to examine the extent to which sign language can be used as a means of communicating the text for hearing audiences attending classical vocal recitals. The project discusses historical practices for providing text translation of classical repertoire sung in foreign languages and gives an account of the increasing popularity of sign language interpretation for hearing audiences within the contemporary, commercial music industry. LÄS MER

 5. 5. Check your ego at the door : En intervjustudie om prestige vid musikundervisning 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Evelina Höglund; [2020]
  Nyckelord :prestige; valuation; praxis; traditional music; classical music; music teaching; hermeneutics; interviews; prestige; värdering; praxisgemenskap; folkmusik; klassisk musik; musikundervisning; hermeneutik; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att vidga förståelsen för hur olika instrumental- och ensemblelärare inom klassisk musik och folkmusik upplever prestige. Detta undersöks i deras roller som både musiker och musiklärare. Därtill undersöks hur dessa musiklärare arbetar förebyggande mot negativ prestige i musikundervisning. LÄS MER