Sökning: "classical singing"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden classical singing.

 1. 1. En Vinterresa : En resa genom instudering och interpretation i stycken ur Winterreise

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Kristoffer Töyrä; [2019]
  Nyckelord :Classical; Singing; Voice; Winterreise; Music. Piano.;

  Sammanfattning : Abstrakt     Under detta arbete har jag analyserat min instudering i stycken ur sångcykeln Winterreise. Jag har valt styckena Frühlingstraum nummer elva i cykeln, och Einsamkeit som är nummer tolv i cykeln. LÄS MER

 2. 2. Exploring classical expression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Anna Thunström; [2017-11-21]
  Nyckelord :classical singing; exploring; expression; interpretation;

  Sammanfattning : My purpose with this thesis is to compare which similarities and differences there are between the work of two pedagogues at Guildhall School of Music and Drama (GSMD) and The Academy of Music and Drama (AMD). I want to elucidate which methods my chosen pedagogues use when they work with classical singers from an acting point of view and stimulate the discussion about how two, apparently separate, art forms can blend together. LÄS MER

 3. 3. "Att vara bred är en tillgång" : En kvalitativ intervjustudie av fyra sångpedagogers syn på genreval i sångundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Sophie Adamsson; [2017]
  Nyckelord :Singing; choice of genre; classical music; african american music; socio cultural perspective; semi- structured interviews; Sång; genreval; klassisk musik; afroamerikansk musik; sociokulturellt perspektiv; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelevers individuella sånglektioner skiljer sig åt beroende på i hur stor utsträckning sångpedagogernas eget genreintresse styr. Studien är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer där två sångpedagoger har sin hemvist inom den klassiska sångtraditionen och två sångpedagoger har sin hemvist inom den afroamerikanska sångtraditionen. LÄS MER

 4. 4. "Känn dig som en noshörning" : En kvalitativ studie om återkoppling under lektioner i klassisk sång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Evelina Strandh; [2017]
  Nyckelord :Återkoppling; klassisk sångundervisning; lärares förhållningssätt; kommunikation i klassrummet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att utveckla kunskap om hur sånglärare med klassisk inriktning arbetar med återkoppling i sin undervisning. Det teoretiska ramverket är socialkonstruktivistiskt och sociokulturellt och vidrör kommunikationsteori. LÄS MER

 5. 5. Från körledare till körpedagog – En studie om körledares syn på sångtekniska frågor i kör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Mattias Svensson; [2016]
  Nyckelord :Estetiska ideal; Körsång; Köruppställning; Trivsel; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Aesthetic ideals; Choir Singing; Choir Formation; Well-being; Singing Technique; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa körledares syn på olika sångtekniska frågor i kör, och vad de menar krävs för att kunna sjunga så bra som möjligt i kör. För att uppnå syftet med studien är den gjord genom metoderna enkät och kvalitativ intervju med tre körledare. LÄS MER