Sökning: "classification struggles"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden classification struggles.

 1. 1. ”Gratis sex skulle också vara ganska coolt ’TBH’ men kärlek är bättre antar jag”. En netnografisk studie om incels syn på sin livssituation och gemenskapen på incel-forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Vårhall; Hanna Öst; [2021-01-13]
  Nyckelord :backstage; Bourdieu; classification struggles; frontstage; Goffman; incel forum; incels; involuntary celibacy; labeling theory; netnography; outsiders; stigma; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Previous research and medial narratives often present incels as a violent outcastgroup. The involuntary celibates are rarely looked at as individuals, but as ahomogenous mass which implicitly is equated with terrorism. After being partlyshut out of the internet forum reddit, incels created their own exclusive forums. LÄS MER

 2. 2. Hertsön, ett stigmatiserat bostadsområde : en fråga om tolkningsföreträde, förhållningssätt och motstånd

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Norrman; [2020]
  Nyckelord :territorial stigmatization; Wacquant; marginality; classification struggles; Hertsön; Sweden; territoriellt stigma; Wacquant; marginalitet; klassificeringskamp; Hertsön; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar uppkomsten, konsekvenserna och bemötandet av territoriellt stigma som konceptualiserat av Loïc Wacquant (2008b) hos invånare bosatta på Hertsön, ett bostadsområde som ibland omnämns genom stigmatiserande termer som ”ghetto” eller ”problemområde”. Syftet är att använda Hertsön som fall i undersökningen av territoriellt stigma och hur det tar sig uttryck i ett bostadsområde som i en svensk kontext kännetecknas av en viss grad av marginalisering. LÄS MER

 3. 3. Classifying reservoir rock quality from thin sections of core using Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Margaux Ledieu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the past few years, the use of Deep Learning in the petroleum industry has increased, especially for seismic interpretation and signal processing. However its use remains shy in image analysis and carbonates classification. This study aims at applying Deep Learning on reservoir rock images and produce an image classification algorithm. LÄS MER

 4. 4. The Machines are Coming Non-parametric methods and bankruptcy prediction - An artificial neural network approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ozan Demir; [2016-09-09]
  Nyckelord :Bankruptcy prediction; machine learning; non-parametric methods; artificial neural networks.;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. Sorting Talents Out: Talent identification and its consequences

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Evelina Börjesson; Daniel Tyskbo; [2015-07-13]
  Nyckelord :Talent Management; Talent Identification; Classification; Actor-Network Theory; Translation;

  Sammanfattning : AbstractTalent Management (TM) has been argued more important than ever, especially in Multinational Corporations (MNCs). Previous research on the subject has however paid little attention to illustrate how TM processes unfold in practice, and has also neglected the political processes involved. LÄS MER