Sökning: "classification"

Visar resultat 1 - 5 av 3873 uppsatser innehållade ordet classification.

 1. 1. PRAGMATIC COMPETENCE: REFUSAL SPEECH ACT BY IRANIAN STUDENTS IN SWEDEN

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Kazhal Shatery; [2023-04-19]
  Nyckelord :English; culture; speech act of refusal; pragmatic; pragmalinguistics and sociopragmatics; politeness theory; refusal strategies;

  Sammanfattning : Understanding cross-cultural differences plays a crucial role in communication and successful cross-cultural communications depends on various factors such as pragmalinguistics and sociopragmatics. Many researchers focus more on the aspect of pragmatics such as speech acts. The present study is a contrastive study of refusal speech act. LÄS MER

 2. 2. Detecting inconsistencies of safety artifacts with Natural Language Processing Bachelor of Science Thesis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Xuni Huang; [2023-01-09]
  Nyckelord :Inconsistencies; Safety-critical systems; Natural language processing; Classification;

  Sammanfattning : This paper investigates a method that helps detect inconsistencies between safety-critical systems’ textual safety artifacts that safety cases rely on by involving NLP techniques. A design science research study was conducted in three iterations. I evaluate the method by conducting different experiments. LÄS MER

 3. 3. Patientens erfarenheter av egenvård vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Lönnqvist; Mirja Nordin; [2023]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Nurse; Patient experience; Self-care; Diabetes typ 2; Egenvård; Patienterfarenhet; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund   Drygt tio procent av jordens befolkning lever med diabetes. Tidigare forskning visar dessutom att sjukdomsincidensen tenderar att öka. Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes. Den orsakas ofta av livsstilsfaktorer, varför livsstilsförändringar och efterföljande egenvård är en viktig del i behandlingen. LÄS MER

 4. 4. Moderns erfarenheter av vården vid postpartum depression – en systematisk kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Refthammar; Alicia Garcia Karisaar; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; depression; EPDS; erfarenheter av vård; individanpassad vård; kvinnors erfarenheter; postpartum depression; specialistsjuksköterska psykiatrisk vård; stigmatisering; systematisk kvalitativ litteraturstudie.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag definieras oftast diagnosen postpartum depression på barnhälsovårdscentralen (BVC) med hjälp av skattningsformuläret Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). I Sverige drabbas mellan 8-15% av alla nyblivna mödrar av diagnosen. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor med kronisk smärta och deras upplevelser av bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonal : en icke systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anudari Amarsukh; Camila Galdamez Garcia; [2023]
  Nyckelord :Women; Chronic pain; Patient experience; Healthcare professionals; Treatment; Kvinnor; Kronisk smärta; Patientupplevelser; Bemötande; Hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund Kronisk smärta är ett vanligt förekommande tillstånd och leder till lidande hos individen och kostnader för samhället. Det är vanligare med kronisk smärta bland kvinnor än bland män. LÄS MER