Sökning: "classification"

Visar resultat 1 - 5 av 3344 uppsatser innehållade ordet classification.

 1. 1. Prosody and emotion: Towards the development of an emotional agent Emotional evaluation of news reports: production and perception experiments

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Liina Tumma; [2022-01-20]
  Nyckelord :emotion; speech; prosody;

  Sammanfattning : There is a recognised need for more research on the topic of emotion recognition from speech, and clear and defined methodology in this area is still lacking. Most studies in the field of emotional speech recognition and classification usually focus on acted speech as the data source;consequently, other methods that capture more natural speech are left aside. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters uppfattning om Mekanisk Diagnostik och Terapi: Hur effektiv är metoden och hur använder de sig av den i undersökning och behandling vid muskuloskeletala besvär?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Erik Sparring Nielsen; John Drapier; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Muskuloskeletala besvär är vanligt men det kan ibland vara svårt att identifiera orsaken till smärtan och därmed bestämma adekvat behandling. Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) är en metod för att klassificera och behandla dessa typer av besvär och mycket forskning finns kring dess effektivitet, men få studier belyser fysioterapeuters egna uppfattningar om metoden. LÄS MER

 3. 3. Gender diversity and innovation in technology and manufacturing companies

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Manousos Kokkinakis; Xin Li; [2022]
  Nyckelord :Innovation; Gender Diversity; Technology Manufacturing firms; Logistic Regression Analysis.;

  Sammanfattning : In this thesis the relation between gender diversity and innovation in technology and manufacturing companies is explored. Data on firm-level are used from The Enterprise Surveys of the World Bank, which are designed as a panel data survey and comprise a collection of data on 146,000 firms in 143 countries, from years 2006 to 2019. LÄS MER

 4. 4. The Role of the Sea in an Innovation Ecosystem. A case study of blue community gardens.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för marina vetenskaper

  Författare :Anna Axelsson; [2021-11-22]
  Nyckelord :blue community garden; Innovation ecosystem;

  Sammanfattning : text.... LÄS MER

 5. 5. ENGLISH AND TAGALOG: A STUDY OF CODE SWITCHING IN PHILIPPINE TELEVISION ADVERTISEMENTS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Dianne Valize Garcia; [2021-11-15]
  Nyckelord :Code Switching; Philippine Advertisements; Tagalog; English; Bilingual Advertisements;

  Sammanfattning : This paper aims to study the mixing of Tagalog and English in Philippine television advertisements. Specifically, this paper investigates three aspects: the frequency of code-switching, the types of code-switching utilising Poplack’s (1980) classification; and the motivations of code-switching employing Li’s (2000), and Bishop’s (2006) lists. LÄS MER