Sökning: "classifikation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet classifikation.

  1. 1. Typrumsklassificering inom CoClass- En prisanalys

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

    Författare :Erik Svensson; Daniel Widell; [2018]
    Nyckelord :CoClass; BSAB96; implementation; classifikation; BIM; ICT; CoClass; BSAB96; implementering; klassificering; BIM; ICT;

    Sammanfattning : Purpose: The construction industry loses a total of SEK 60 billion annually in the absence of communication. Svensk Byggtjänst has recently released CoClass, which is a new classification system for the construction industry. LÄS MER