Sökning: "classroom assessment tool"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden classroom assessment tool.

 1. 1. Betydelsen av formativa bedömningar för elevers delaktighet

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Mahsa Haei; [2020]
  Nyckelord :formativ bedömning; delaktighet; lärande; klassrumsarbete;

  Sammanfattning : Assessment has been shown to be crucial in the teaching work as it impacts the students´ strategies for learning. Formative assessments, in particular, have been identified to strengthen the students´ learning as they help the students to identify how far they have got in their learning process and how they can achieve higher levels of knowledge. LÄS MER

 2. 2. Motivation in Creative Writing

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Henrik Riber; Pontus Sjögren; [2020]
  Nyckelord :classroom activities; creative writing; EFL; L2; language proficiency; motivation; writing;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate to what extent creative writing promotes motivation for EFL learners to write. A report published by the National Assessment Project (NAFS) commissioned by The Swedish National Agency for Education evaluated the national tests in English for Swedish students during 2018/2019, documenting that the Swedish students obtained the lowest English scores on writing. LÄS MER

 3. 3. The use of learning rubrics in English as a foreign language primary school classrooms in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Angela Arias Morel; Louise Torgén; [2020]
  Nyckelord :EFL; formative assessment; language development; learning rubrics; teacher practices;

  Sammanfattning : Learning rubrics are adapted to the students’ understanding, and contain a clear focus of what they are supposed to learn. Teachers’ knowledge about them seems to be limited, and assessment rubrics are a more common tool for teachers’ assessment practices (Alm, 2015). LÄS MER

 4. 4. A Study Regarding Upper Secondary Teachers’ Beliefs on the Use of Google Docs in the English Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lana Srur; [2019]
  Nyckelord :Collaborative Writing; EFL; Google Docs; Formative Assessment; Feedback; Real-time Interaction; Synchronous Sharing;

  Sammanfattning : As part of the increasing use of technology in society, one particular school in Sweden follows the same path. The chosen school for this study has integrated digital tools such as laptops and a web service called Google Classroom. LÄS MER

 5. 5. Lärares syn på sin påverkan av traditionella genusstrukturer i musikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Gabriel Rufino Polotto; [2018]
  Nyckelord :gender; assessment; third space; music education; teachers; genus; bedömning; third space; musikundervisning; lärare;

  Sammanfattning : Att genus tar plats och formas i musik-klassrummet har uppmärksammats sedan länge inom forskningen. Lärarens roll lyfts fram som central i det här området. Syftet med denna uppsats är därför att studera hur lärare ser på sin roll och möjlighet att påverka genusstrukturer i klassrummet. LÄS MER