Sökning: "classroom strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 294 uppsatser innehållade orden classroom strategies.

 1. 1. El papel de la lengua materna en la enseñanza del español como lengua meta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Patricia Aguirre Nylén; [2021-08-06]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : The use of the students´ mother tongue in teaching a new language seems to be a rather controversial issue if we review the history. Over the years there have been different theories of how foreign language teaching should be and what role the students´ mother tongue should have in it. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla läsförståelse : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om läsförståelse och läsförståelseundervisning i årskurserna F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fanny Wixtröm; [2021]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading comprehension strategies; reading aloud; text talk; equitable teaching.; Läsförståelse; läsförståelsestrategier; högläsning; textsamtal; likvärdig undervisning.;

  Sammanfattning : Läsförståelse är en komplex färdighet beroende av flera samspelande förmågor. Lärares uppfattningar om hur läsförståelseundervisning kan utformas i praktiken i relation till elevers olika utvecklingsstadier är en avgörande faktor för elevers läsförståelseutveckling (Jönsson, 2007). LÄS MER

 3. 3. Analyzing the benefits of reading strategy instruction for reading comprehension in L2 English learners

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Gustav Wibell-Kähr; Filip Nilsson Ek; [2021]
  Nyckelord :Reading strategies; L2; metacognitive strategies; active reading; top-down strategies; bottom-up strategies;

  Sammanfattning : This study investigates the potential benefits of reading strategy instruction in the English classroom in an L2 learner context. We examined the effects of reading strategy instruction on reading comprehension for L2 learners and investigated howreading strategies should be taught in the context of Swedish upper secondary school. LÄS MER

 4. 4. Writing Strategies Used by EFL Students in the Swedish Upper Secondary School Classroom. An empirical study

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Granbeck; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Strategies for language learning, and how learners might apply them to acquire the language skills and the ability to communicate with success, are important for teachers to understand. To approach a writing task, there are certain strategies that might be used at a higher frequency than others, depending on the learner. LÄS MER

 5. 5. Homogeneous and heterogeneous ability grouping in the EFL classroom : A study of teachers' experience and views regarding homogeneous and heterogeneous ability groups

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Maria Fritsche; [2021]
  Nyckelord :homogeneous ability groups; heterogeneous ability groups; ability-grouping; EFL-classroom; teachers experience; teachers views; Introduction program; homogena nivågrupper; heterogena nivågrupper; nivågruppering; engelskundervisning; lärares uppfattningar; lärares perspektiv; Introduktionsprogram;

  Sammanfattning : In this qualitative case-study, EFL teachers’ experience and views regarding homogeneous and heterogeneous ability groups are investigated. Four EFL teachers working in the Introduction program in upper secondary school were interviewed through semi-structured questions. The interviews were held individually and conducted by the researcher. LÄS MER