Sökning: "claw disease"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden claw disease.

 1. 1. Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Rebecka Albinsson; [2021]
  Nyckelord :fotröta; Dichelobacter nodosus; får;

  Sammanfattning : Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som har stor påverkan på djurhälsa och produktion. Sjukdomen ger en nekrotiserande inflammation i klövspaltshuden, som senare ger en underminering av klövens sulhorn. I de allvarligaste fallen kan sjukdomen leda till att klövkapseln lossnar. LÄS MER

 2. 2. Management practices’ effect on milk production, somatic cell count and mastitis in Swedish organic dairy farms

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Josefin Wingren; [2018]
  Nyckelord :organic dairy production; mastitis; somatic cell count; milk production; herd size; housing; management; milking routine;

  Sammanfattning : The most common animal health problem in organic dairy production is mastitis. It is considered to be one of the most serious welfare problem in dairy production, as well as an economic problem as it often leads to a reduced milk yield and reduced profit. LÄS MER

 3. 3. Klövhälsa, klövverkning och underlag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna Jansson; [2018]
  Nyckelord :klöv; hälta; klövsjukdom; verkning; mjölkkor; välfärd; golv; ekonomi;

  Sammanfattning : Klövskador och klövsjukdomar är ett omfattade och dyrt problem, som påverkar både djuret och lantbrukaren på olika sätt. I Sverige år 2016 var andelen kor med klövproblem 39,3 % och år 2017 var det 32,5 %. LÄS MER

 4. 4. Svenska klövvårdares attityder till behandling av allvarliga klövhornsskador samt behandlingsresultat : intervjuer och statistik från inriktning på utslagsrisk vid olika behandlingsalternativklövhälsoregistret med

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Författare :Sanna Andersson; Ida Truedsson; [2017]
  Nyckelord :klövsulesår; fång; sår böld i vita linjen; klövvårdare; kloss;

  Sammanfattning : Dålig klövhälsa är ett av de vanligaste problemen inom mjölkproduktionen och klövsulesår är den klövsjukdom som kostar mest. Trots detta är den vetenskapliga dokumentationen kring vilken som är den bästa behandlingen av klövhornsskador (t.ex. klövsulesår och sår/böld i vita linjen) sparsam. LÄS MER

 5. 5. Influence of claw health on fertility and milk production in dairy cows : an epidemiologic study from farms situated on the Aland Islands

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Carin Ekström; [2015]
  Nyckelord :claw health; lameness; claw lesions; dairy cow; milk production; milk yield; reproduction; fertility;

  Sammanfattning : Lameness and claw lesions are frequent health problems observed among dairy cows and are a common reason for culling, reduced milk production and reproductive inefficiency. The present study investigated the association between claw health, reproduction and milk production of dairy cows at the Aland Islands in order to gain an understanding of the current situation. LÄS MER