Sökning: "clean technology"

Visar resultat 1 - 5 av 487 uppsatser innehållade orden clean technology.

 1. 1. Internationalization through business models - a case study of Swedish cleantech firms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Erikson; Fredrik Rydqvist; [2019-08-08]
  Nyckelord :Business models; internationalization; international business models; Swedish cleantech; strategy;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Automation of refilling station in clean room

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Vincent Sollie; Johannes Malmström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to confirm a proof of concept on how to get a robot to pick up a plastic bag containing 3500 plastic caps, cut it open and pour the content, all within a restricted Clean room. The work was executed in an agile way with several ongoing iterative processes in parallel. LÄS MER

 3. 3. Validering och utveckling av matematisk modell av rökgaskondensering : En undersökning av matematiska modeller avrökgaskondensering samt en studie av hur yttre faktorerpåverkar rökgaskondenseringen i kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Andreas Björk; Tobias Enander; [2019]
  Nyckelord :Rökgaskondensering; kraftvärmeverk; termodynamik; fjärrvärme; rökgasrening; scrubber; värmeväxlare; matematisk modell;

  Sammanfattning : Vid förbränning av bränslen med hög vatten- eller vätehalt följer mycket av förbränningsenergin med denfuktiga luften som lämnar skorstenen vid anläggningen. Ett vanligt exempel är förbränning av trädbränsleeller hushållsavfall i kraftvärmeverk. LÄS MER

 4. 4. Ventilation av inomhusskjutbanor

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Bergman; Emma Gahne; [2019]
  Nyckelord :Firing; Shooting; Range; Small arms; Guns; Ventilation; CFD-simulations; Lead; Anania; Skjutbana; Vapen; Skytte; Luftföroreningar; Bly; Ventilation; Anania;

  Sammanfattning : Skytte med eldhandvapen skapar buller, utsläpp av farliga ämnen och risk för att avlossade projektiler missar sina mål och istället hamnar utanför skjutbanan. Att förlägga skjutbanor inomhus löser vissa av dessa problem. Samtidigt kan risken för att utsättas för farliga ämnen öka för dem som brukar skjutbanan. LÄS MER

 5. 5. Simulation Method Development for Vehicle Radiated Immunity Test

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yao Wang; [2019]
  Nyckelord :Vehicle; radiated immunity; EMC; FEM; mesh; antenna;

  Sammanfattning : In the past few decades, on-board electronic devices have been developingtremendously in automotive industry, and it is believed that the trendof electrication and autonomous driving will sustain in the near future.Thus, passenger cars are going to suer from more severe electromagneticenvironment, especially from an EMC's perspective. LÄS MER