Sökning: "cleantech"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet cleantech.

 1. 1. Internationalization through business models - a case study of Swedish cleantech firms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Erikson; Fredrik Rydqvist; [2019-08-08]
  Nyckelord :Business models; internationalization; international business models; Swedish cleantech; strategy;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Att utmana befintliga idéer med innovativa processer - En studie om consumer cleantech-företags dynamiska förmågor under uppstartens tidiga faser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Schmitz Jakobsson; Erik Stolt; [2018-06-26]
  Nyckelord :Consumer Cleantech; dynamiska förmågor; startup; smartup; konsument och hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I allt större utsträckning driver klimatförändringar globala trender som bidrar till förändring av samhällelig, miljömässig och kulturell karaktär. Effekter av globala trender är iakttagbara även på marknaden vilket driver både utbud och efterfrågan på lösningar som möjliggör mer kostnadseffektiva, användarvänliga och hållbara val i relation till dagens utbud av varor och tjänster. LÄS MER

 3. 3. Organisational Learning in Business Model Innovation in the Bottom of Pyramid market : An empirical fieldwork about the market introduction of clean cookstoves in Mozambique

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stefan Premer; Brenda Nansubuga; [2018]
  Nyckelord :Organisational Learning; Organizational Learning; Knowledge; Knowledge Transfer; Experimental Learning; Experiental Learning; SECI; Tacit; Explicit; External Learning; Internal Learning; Learning from the environment; Business Model; Business Model Innovation; Bottom of Pyramid; Bottom of Pyramid market; BoP; cleantech; clean technology; clean cookstoves; clean cooking; gasification; cashew; cashew nut; cashew nut shells; market introduction; Mozambique; Africa; Sub-Saharan Africa; development; sustainability; climate change; renewable energies; ethnographic studies; fieldwork;

  Sammanfattning : There is a need for cleaner technology initiatives into the Bottom of the Pyramid (BoP) market to combat the effects of climate change. The difficulty of these initiatives lies in their business model innovation process, as those organisations struggle in finding adequate strategies to establish their business in the BoP market. LÄS MER

 4. 4. Cleantech Investments in China – Multiple perspectives on the trends, drivers and barriers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Tim Forslund; [2017]
  Nyckelord :Cleantech; China; investments; trends; drivers and barriers.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Cleantech—technologies with a reduced environmental impact—has emerged as an important set of solutions for addressing pollution and its impacts in China. The goal of this study is to map out wherein Chinese actors with first-hand knowledge of cleantech investments think the largest domestic investment opportunities are found, understand the underlying reasons, and then evaluate how consistently the investment preferences reflect the country’s environmental problems, public discourse and policy. LÄS MER

 5. 5. Ett nytt användningsområde för materialet OrganoComp® : genom en materialdriven designprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Jonatan Berg; [2017]
  Nyckelord :Material Driven Design; MDD; renewable; biodegradable; OrganoComp; OrganoClick; biocomposite; Karana; umbrella; forest-based; cleantech; Materialdriven design; skogsråvarubaserade material; förnybara; nedbrytbar; OrganoComp; OrganoClick; organisk; skogsindustri; paraply; MDD; biokomposit;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt är att med hjälp av en materialinriktad designprocess skapa en produkt av biokompositmaterialet OrganoComp® för att demonstrera dess styrkor och möjligheter. Arbetet kommer att följa metoden ”Material Driven Design (MDD)”, vilket betyder att processen kommer att börja med en noggrann studie av materialet – dels tekniskt och ur ett användarcentrerat perspektiv, men även jämförelsemässigt mot andra material. LÄS MER