Sökning: "climate justice"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden climate justice.

 1. 1. Fysisk planering för begränsad klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josefin Ågren; [2019]
  Nyckelord :fysisk planering; begränsa klimatförändringarna; kolinlagring; växthusgasutsläpp; urban sprawl; stadsranden; lantbrukslandskap; planetära gränser; klimaträttvisa;

  Sammanfattning : Mänskligheten konsumerar utöver jordens tillgångar. Naturliga system rubbas. Klimatförändringarna hotar världen med extremväder. I Parisavtalet beslutades det att mänskligheten ska arbeta för att bromsa temperaturhöjningen vid 1,5 grader från förindustriell tid. LÄS MER

 2. 2. Climate change and human trafficking: an investigation into how climate change and natural disasters increase the risk of human trafficking and how it can be intercepted in the future

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Anna Stephens; [2019]
  Nyckelord :human trafficking; natural disasters; climate change; human displacement; environmental justice; capabilities; Social Sciences;

  Sammanfattning : Human trafficking is an exploitative crime occurring worldwide. According to the International Organization on Migration (IOM), research on human trafficking’s underlying causes is lacking; particularly the role of climate change and natural disasters. LÄS MER

 3. 3. Jordens grundvalar skälver: Samarbete i motståndet mot gasutvinning i Groningen, Nederländerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Ulrika Winter; [2019]
  Nyckelord :environmental groups; climate justice movement; local environmental groups; alliances; coalitions; cooperation; transnational treadmill of production; slow violence; social movements; resource mobilization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous research of environmental groups and social movements underline the potential of alliances between groups to increase their aggregate impact. Through a case study of a cooperation between the climate action group Code Rood and the environmental interest organization Groninger Bodem Beweging, the thesis examines cooperation between the European movement for climate justice and locally based environmental groups. LÄS MER

 4. 4. Mainstream ethical consumption : The motivations and level of morality of everyday consumers

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Näslund; Nicklas Öhrnstedt Björnbom; [2019]
  Nyckelord :Mainstream ethical consumption; ethical consumption; motivations; ethical theories; level of morality; altruistic motives; egoistic motives; non-value-based motives; social justice; social guilt; win-win; self-satisfaction; social norms; health and wellbeing; product quality; habits; knowledge and information; egoism; utilitarianism; ethics of duties; virtue ethics; postmodern ethics;

  Sammanfattning : Growing issues such as climate crises, social injustice and neglection of basic human rights have created a new type of consumption, namely ethical consumption. Ethical consumption was initially mainly concerned for environmental issues but has in later years starting to include a variety of pressing issues. LÄS MER

 5. 5. Many pathways to sustainability? A critical analysis of sustainable development narratives in the UNEP Global Environmental Outlook series

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Laura Verbrugge; [2019]
  Nyckelord :discourse; environmental assessment; UNEP; sustainable development; traditional knowledge;

  Sammanfattning : Sustainable development has become a leading term in global environmental policy and aims to integrate social, economic and environmental goals in development. However, it is a term that is also much debated, as it does not clearly define what sustainability is and how to get there. LÄS MER