Sökning: "climate politics"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden climate politics.

 1. 1. NOT SO NORMATIVE? The European Commission and the ever-changing Arctic region.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John W. Ashton; [2021-02-08]
  Nyckelord :European Commission; Arctic Region; Arctic Politics; Realism; Liberalism; Idea Analysis; Geopolitics; Climate Change.;

  Sammanfattning : Climate change has drastically changed the prospects of obtaining resources in the Arctic that where long deemed unobtainable due to the harsh climate in the region. The European Union has gradually evolved its Arctic policy in recent years due to these severe alterations, in which the European Commission has been the most active in pursuing that policy. LÄS MER

 2. 2. ÄR UTSLÄPPSHANDEL LÖSINGEN PÅ FOSSILA UTSLÄPP I INDUSTRIN? Fallstudie om tre svenska företags implementering och acceptans av ETS.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mirjam Vallström; [2021-02-02]
  Nyckelord :Sverige; Industri; Klimat; utsläppshandel; EU; EU ETS; Sweden; Industry; Climate; Emissions Trading;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to contribute to an increased understanding of the implementation of the EU Emissions Trading Scheme (ETS) in the industry. Thus the two research questions are: How are companies affected by the EU ETS? And Why do companies choose to accept the instrument?Since ETS is an instrument used to encourage actors to act for the collective interest by reducing their emissions, the logics of Collective Action Theory are used as the outset of this study. LÄS MER

 3. 3. ACCOMMODATION, CONTENTION, AND TRANSFORMATION – MAPPING THE FIELD OF GREEN TRANSITION POLITICS IN DENMARK FROM 2007 to 2020

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mads Schou Jensen; [2021]
  Nyckelord :social movement studies; climate politics; field theory; green transition; strategic decision-making; climatization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Climate change has become an all-encompassing problem as CO2 accumulating in the atmosphere sets the pace of temperature increases in our rapidly warming world. In attempting to make society ‘green,’ environmental movements have pursued different strategies through different political constellations. LÄS MER

 4. 4. USA - Ett splittrat land? : En diskursiv fallstudie av politiska polariseringar i USA

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Berndtsson; [2021]
  Nyckelord :Polarization; Master signifiers; Emotions; American Exceptionalism; Representation; Identity; Confrontation;

  Sammanfattning : The situation in the U.S. domestic politics has by media been presented that large groups of citizens are divided in the political arena. Today many scholars in the field of international relations tend to describe the political climate in the United States, between democrats and republicans as polarized and towards confrontation. LÄS MER

 5. 5. Är det tillräckligt att vinna för att inte försvinna? : En kvalitativ uppsats om elitidrottare som yrke, samhällsengagemang och varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ella Alvin; Linnéa Jarefjäll; [2021]
  Nyckelord :Advocacy; brand; media; audience expectations; society; politics; media; elite athletes; sports; football; ice hockey; Samhällsengagemang; varumärke; media; publikförväntningar; samhälle; politik; elitidrottare; sport; fotboll; ishockey;

  Sammanfattning : Vinna eller försvinna. Så lyder talesättet och så lyder den stora grundmentaliteten när det kommer till sport. När du kliver ut på planen eller åker ut på isen gäller det att prestera. Men den prestation som dagens elitidrottare står för består av långt mycket mer än vad man vid första anblick kan tro. LÄS MER