Sökning: "climate"

Visar resultat 1 - 5 av 7569 uppsatser innehållade ordet climate.

 1. 1. Conflict over territory and maritime routes in the arctic. The case of potential conflict between the US and Russia over resources in the arctic ocean.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Naoufal Souhail; [2021-02-12]
  Nyckelord :Maritime jurisdiction; arctic; climate change;

  Sammanfattning : Because of climate change, ice on the arctic ocean has been melting at a rapid paste. This environmental change in the arctic made access to the region much easier than ever before. LÄS MER

 2. 2. NOT SO NORMATIVE? The European Commission and the ever-changing Arctic region.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John W. Ashton; [2021-02-08]
  Nyckelord :European Commission; Arctic Region; Arctic Politics; Realism; Liberalism; Idea Analysis; Geopolitics; Climate Change.;

  Sammanfattning : Climate change has drastically changed the prospects of obtaining resources in the Arctic that where long deemed unobtainable due to the harsh climate in the region. The European Union has gradually evolved its Arctic policy in recent years due to these severe alterations, in which the European Commission has been the most active in pursuing that policy. LÄS MER

 3. 3. Ambidextrous Leadership and Creative Team Climate for Innovativeness in Swedish Healthcare

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :David Palm; [2021-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to empirically test the relations betweenambidextrous leadership, individual innovative work behavior, and creativeteam climate for innovativeness in a Swedish healthcare setting. The sampleconsisted of medical professionals (n = 130) from seven differentdepartments in a regional Swedish hospital. LÄS MER

 4. 4. ”Jag gör rätt av fel anledningar” – sidovinster och inramningar i klimatmeddelanden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Psykologiska institutionen

  Författare :Petra Fogelholm; [2021-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I syfte att förbättra formuleringen av meddelanden somuppmanar till klimatvänliga beteenden undersökte denna studie hur sidovinster,inramning av mål och social påverkan i förhållande till klimatbeteenden kan tänkaspåverka människors attityd och utförande av dessa. Åtta informanter i åldrarna 23till 43, varav sex män och två kvinnor, deltog i semistrukturerade intervjuer somutgick ifrån tre klimateffektiva beteenden; åka tåg, shoppa second hand och väljabort animalier. LÄS MER

 5. 5. Så kallade "klimatförändringar" - En kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie om klimatskepticism i de alternativa medierna Fria Tider och Samhällsnytt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nils Arnell; Johanna Blomberg; [2021-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is a growing interest and understanding of the global climate crisis and the effect that it has on the world. Through this growing interest, there has correspondingly been an increased amount ofattention that the climate question has been given in media. LÄS MER