Sökning: "climatization"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet climatization.

 1. 1. ACCOMMODATION, CONTENTION, AND TRANSFORMATION – MAPPING THE FIELD OF GREEN TRANSITION POLITICS IN DENMARK FROM 2007 to 2020

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mads Schou Jensen; [2021]
  Nyckelord :social movement studies; climate politics; field theory; green transition; strategic decision-making; climatization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Climate change has become an all-encompassing problem as CO2 accumulating in the atmosphere sets the pace of temperature increases in our rapidly warming world. In attempting to make society ‘green,’ environmental movements have pursued different strategies through different political constellations. LÄS MER

 2. 2. Model Predictive Climate Control for Electric Vehicles

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Erik Norstedt; Olof Bräne; [2021]
  Nyckelord :MPC; model predictive control; climate control; electric vehicle; battery; thermal management; electrified vehicle; battery electric vehicle; nonlinear MPC; custom cost functions; elfordon; temperaturreglering;

  Sammanfattning : This thesis explores the possibility of using an optimal control scheme called Model Predictive Control (MPC), to control climatization systems for electric vehicles. Some components of electric vehicles, for example the batteries and power electronics, are sensitive to temperature and for this reason it is important that their temperature is well regulated. LÄS MER

 3. 3. Grönska som sköld mot klimatförändringar : En framställd grundläggande grönytefaktor-modell för att stärka städers resiliens

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Linnea Bergh; Johanna Bergkvist; [2020]
  Nyckelord :Resilience; Ecosystem services; Biotope area factor; Sustainable urban planning; Resiliens; Ekosystemtjänster; Grönytefaktor; Hållbar stadsplanering;

  Sammanfattning : Denna rapport tar avstamp i forskning om resiliens och ekosystemtjänster. Vidare syftar studien till att framställa en grundläggande grönytefaktor-modell för att främja resiliens genom att undersöka vilka grönytefaktorer som ska finnas med. LÄS MER

 4. 4. Climate Change Complexity: Broadening the Horizon from Copenhagen to Paris

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Moritz Hauer; [2014]
  Nyckelord :Climate Change; Security; Paris School; Copenhagen School; United Nations; Migration; Development;

  Sammanfattning : In recent years climate change has been featured much more prominently in scholarly and public discourse. Especially since 2003 and 2007 the focus has shifted towards the security implications of climate change and the necessary measures to deal with climate change. LÄS MER