Sökning: "clinical learning environment"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden clinical learning environment.

 1. 1. Röntgensjuksköterskestudenters uppfattningar av lärandemiljön på röntgen – en fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Robertson; [2019]
  Nyckelord :Fenomenografi; Handledning; Lärandemiljö; Röntgen; Student; Uppfattningar; VFU;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den verksamhetsförlagda utbildningen är en stor och viktig del i studenternas utbildning för att förbereda dem för framtida yrke. På en röntgenavdelning är lärandemiljön högteknologisk där patienterna undersöks och behandlas under en kortare tid. LÄS MER

 2. 2. The Design and Evaluation of Ambient Displays in a Hospital Environment

  Master-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Dorien Koelemeijer; [2016]
  Nyckelord :ambient displays; AmI; hospital; healthcare; ambient intelligence; ubiqtuitous computing; calm technology; ubicomp; weiser; health care; technology; shape-changing interface; shape changing interface; shape-changing display; shape changing display; biometrics; remote communication; social awareness system; peripheral awareness; hospital technology; nurses; medical personnel; body area networks; dual-task experiment; common information space; arduino; electronic medical record; vital signs; data visualisation; prototypes;

  Sammanfattning : Hospital environments are ranked as one of the most stressful contemporary work environments for their employees, and this especially concerns nurses (Nejati et al. 2016). LÄS MER

 3. 3. Kan tillskott av fiskolja förbättra koncentrations- och inlärningsförmåga hos barn med ADHD?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Simon Ivarsson; Asma Komsan; [2015-08-03]
  Nyckelord :tillskott; fiskolja; koncentrationsförmåga; inlärningsförmåga; barn; ADHD;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Does supplementation of fish oils improve attention and cognition in children with ADHD?Author: Asma Komsan and Simon IvarssonSupervisor: Fredrik BertzExaminer: Mette AxelsenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: May 27, 2015Background: ADHD is a neuropsychiatric diagnosis that can manifest itself in many different ways such as learning difficulties and concentration problems. This is stressful for the affected individual and those in his/her environment. LÄS MER

 4. 4. Förberedd inför att handha trycksår? En komparativ tvärsnittsstudie om sjuksköterskestudenters skattning av sin kompetens

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Skogsberg Ottosson; Josephine Senften; [2015]
  Nyckelord :enkät; förberedelse; sjuksköterskestudenter; självskattning; trycksårsbedömning; trycksårsbehandling; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund. Trycksår är ett ofta förekommande sår och den näst dyraste vårdskadan inom svensk slutenvård. Den årliga kostnaden för trycksår i Sverige är mellan 2-8 miljarder svenska kronor. LÄS MER

 5. 5. Automatic vertebrae detection and labeling in sagittal magnetic resonance images

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medicinsk informatikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Daniel Andersson; [2015]
  Nyckelord :Machine learning; Image processing; Object detection; Magnetic Resonance Imaging; Histogram of Gradients; Deformable Part Models;

  Sammanfattning : Radiologists are often plagued by limited time for completing their work, with an ever increasing workload. A picture archiving and communication system (PACS) is a platform for daily image reviewing that improves their work environment, and on that platform for example spinal MR images can be reviewed. LÄS MER