Sökning: "clinical placement"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden clinical placement.

 1. 1. Handledares olika uppfattningar om sin roll. En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Heléne Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Handledare; handledarskap; rollmodell; sjuksköterskestudent; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av kompetenta handledare som ser handledning som en attraktiv arbetsuppgift ökar stadigt allteftersom fler sjuksköterskestudenter går ut för att göra sin VFU. För att få svar på frågan hur stöd och kompetensutveckling för dessa handledare skulle kunna bli bättre behöver kunskap inhämtas om handledares syn på den egna handledarrollen. LÄS MER

 2. 2. Using inertial sensors for assessing movement symmetries in trotting dogs : a feasibility study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anders Stenman; [2019]
  Nyckelord :lameness; assessment; inertial sensors; dogs; trot;

  Sammanfattning : Lameness or other disturbances in the musculoskeletal system are common reasons why dog owners seek veterinary care. The lameness is most often associated with pain, degenerative changes in joints or muscles, or injury. Evaluation of lameness have traditionally been performed subjectively by means of visual assessment and scoring. LÄS MER

 3. 3. Video Analysis Supporting Stroke Assessment within the Prehospital Care

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Emma Anzén; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; FAST; NIHSS; prehospital care; quantitative measurements; stroke; telestroke; video analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sweden, as well as the rest of the world has an increasing life-expectancy creating higher demands on the healthcare providers and on the quality of healthcare. Stroke is the third leading cause of death in Sweden. Prehospital stroke assessment is completed as rapid assessments by paramedics through the use of different stroke scales. LÄS MER

 4. 4. ME AND MY SUPERVISORS : Nursing students clinical experiences during their first clinical placement in nursing homes-a qualitative interview study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gerard Epat Mfombep; [2017]
  Nyckelord :care task; clinical placement; learning experience; nursing home; nursing student; supervisors.;

  Sammanfattning : Nursing has come a long way to become a subject of university study. Clinical placement is a vital part of the study in preparing students for future nursing roles as providers of care to patients. The placement within nursing homes is a compulsory part of the clinical studies. Major actors in the clinical placement are supervisors. LÄS MER

 5. 5. Reaktioner i jugularvenens vaskulära och perivaskulära vävnad hos häst : prevalens och prevention

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jennifer Roos; [2017]
  Nyckelord :häst; perivaskulär reaktion; flebit; tromboflebit; perifer venkateter; prevalens; prevention;

  Sammanfattning : En komplikation som frekvent ses inom hästsjukvården är reaktioner i jugularvenens vaskulära och perivaskulära vävnad. Dessa reaktioner är mer vanligt förekommande hos hästar med gastrointestinala sjukdomar och kan öka morbiditeten samt återhämtningstiden hos affekterade hästar. LÄS MER