Sökning: "clinical placement"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden clinical placement.

 1. 1. Skräckblandad förtjusning : Nyutexaminerade sjusköterskors upplevelser av de första två åren som yrkesverksamma - en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Olsson; Malin Bäcklund Johansen; Emma Strandberg; [2020]
  Nyckelord :Nordic countries; Overwhelming; Qualitative; Support; Transition; Kvalitativ; Norden; Stöd; Transition; Överväldigande;

  Sammanfattning : Bakgrund: En svensk sjuksköterskeutbildning innefattar både teori och praktik och ger en yrkesexamen som sjuksköterska. Sjuksköterskan har huvudansvaret för området omvårdnad och ansvarar således för att bedriva en patientsäker vård. LÄS MER

 2. 2. Medicinsk honung som komplement i eftervården av behandlade subkutana abscesser hos hund och katt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Veronika Haraldsson; Fanny Lundberg; [2020]
  Nyckelord :abscess; antibakteriell; antibiotikaresistens; compliance; dränage; eftervård; förband; hund; katt; Manukahonung; medicinsk honung; subkutana abscesser;

  Sammanfattning : Abscesser är en vanligt förekommande orsak till att hund- och kattägare söker vård för sina djur på svenska smådjurskliniker. Abscesser orsakas av bakteriella infektioner, vanligen till följd av bitskador. Efter att subkutana abscesser har dränerats på exsudat läker de som ett infekterat sår, vilket kräver behandling och eftervård. LÄS MER

 3. 3. Survival of root filled teeth depending on time elapsed from root filling to direct restoration

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Jesper Gustavsson; Emil Ekblom; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie var att undersöka huruvida tiden från färdig rotfyllning till applicering av permanent restaurering påverkar prognosen för rotfyllningen. Avsikten var också att bredda kunskapen inom ämnesområdet och undersöka om tidpunkten för placering av permanent fyllning är av signifikans för utfallet av den endodontiska behandlingen. LÄS MER

 4. 4. Röntgensjuksköterskestudenters uppfattningar av lärandemiljön på röntgen – en fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Robertson; [2019]
  Nyckelord :Fenomenografi; Handledning; Lärandemiljö; Röntgen; Student; Uppfattningar; VFU;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den verksamhetsförlagda utbildningen är en stor och viktig del i studenternas utbildning för att förbereda dem för framtida yrke. På en röntgenavdelning är lärandemiljön högteknologisk där patienterna undersöks och behandlas under en kortare tid. LÄS MER

 5. 5. Handledares olika uppfattningar om sin roll. En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Heléne Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Handledare; handledarskap; rollmodell; sjuksköterskestudent; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av kompetenta handledare som ser handledning som en attraktiv arbetsuppgift ökar stadigt allteftersom fler sjuksköterskestudenter går ut för att göra sin VFU. För att få svar på frågan hur stöd och kompetensutveckling för dessa handledare skulle kunna bli bättre behöver kunskap inhämtas om handledares syn på den egna handledarrollen. LÄS MER