Sökning: "clinical session"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden clinical session.

 1. 1. Patientdelaktighet inom hemodialysvård – En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Lang; Anna Tang; [2021-02-26]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; Personcentrerad omvårdnad; Kronisk njurinsufficiens; Hemodialys; Systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Backround: In Sweden just over 3200 people are treated with haemodialysis. The treatment is usually performed 3 times per week, 3-5 hours per session. Kidney-and dialysis care stands out from other treatments and chronic diseases in that way that it brings a great restraint and need for adaptation for the individual. LÄS MER

 2. 2. Shoulder Abduction and Flexion Movements Measured with the Force Range Monitor - A Validation Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Promi Rahman; Karolina Lazarz; [2021]
  Nyckelord :Shoulder; Mobility; FRM; IMU; Vicon system; ROM; Abduction; Flexion;

  Sammanfattning : The life expectancy of the elderly population is expected to increase with 22 % by 2050. As one grows older, the body starts to deteriorate, which can lead to a higher risk for diseases and accidents. LÄS MER

 3. 3. Comparison of high density and bipolar surface EMG for ankle joint kinetics using machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Federica Aresu; [2021]
  Nyckelord :EMG; HD-sEMG; machine learning; joint torque;

  Sammanfattning : The relationship between sEMG signals and muscle force, and associated joint torque, is an object of study for clinical applications such as rehabilitation robotics and commercial applications as wearable motion control devices. The information type and quality obtained by sEMG can impact the classification and prediction accuracy of ankle joint torque. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av Integrerad beteendehälsa i primärvården med eller utan tillägg av vägledd självhjälp : En enkelblind randomiserad klinisk prövning och förberedelse inför multicenterstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Esther Rostoványi; [2020]
  Nyckelord :Integrated behavioral health; brief interventions; guided self-help; everyday functioning; treatment length; Integrerad beteendehälsa; fokuserade insatser; vägledd självhjälp; vardaglig funktionsnivå; behandlingslängd;

  Sammanfattning : Primärvården står i dagsläget inför utmaningar gällande omhändertagandet av psykisk ohälsa. Integrerad beteendehälsa (IBH) är en organisatorisk modell med potential att underlätta för hur evidensbaserad psykologisk behandling kan bedrivas i en primärvårdskontext. LÄS MER

 5. 5. Effekten av hanteringsträning på stressnivån hos hundar under klinisk undersökning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Emmer Granqvist; Lovisa Solid; [2020]
  Nyckelord :hund; stress; rädsla; stressreducering; klinisk undersökning; hanteringsträning; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Stress och rädsla vid klinikbesök är ett vanligt problem för hundar, vilket riskerar att leda till att hundägare blir mindre benägna att uppsöka djurhälsovården. Syftet med detta arbete var att undersöka om regelbundna, korta träningspass i hantering kan bidra till att minska denna rädsla och stress. LÄS MER