Sökning: "close to customer"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden close to customer.

 1. 1. Transporters relevans i livsmedelsprodukters Carbon Footprint - En studie rörande utsläpp kopplade till transporter av en färdigproducerad produkt till försäljningsställe samt dess relevans i beräkning av Carbon Footprint.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Ljungh; Andreas Sköld; [2021-07-15]
  Nyckelord :Transport emissions; Carbon Footprint; Environmentally-friendly consumer; Transportutsläpp; klimatmärkning; Carbon Footprint; m iljömedveten konsument;

  Sammanfattning : I enlighet med att konsumenter blir alltmer motiverade att konsumera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, ökar också vikten av vägledning och tillhandahållandet av tillförlitlig information på marknaden. Idag märker många svenska matproducenter sina produkter med dess klimatavtryck just för detta ändamål. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på en banks värdegrunder “En fallstudie på ett av Handelsbankens lokala kontors upplevda påverkan av digitaliseringens inflytande på medarbetarnas vardagliga arbete”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Johansson; Rosanna Newsome; [2021-06-30]
  Nyckelord :Digitalisation; values; Handelsbanken; bank; change; long-term relationships; close to customer; local presence; Digitalisering; värdegrunder; Handelsbanken; bank; förändring; långsiktiga relationer; närhet till kund; lokal närvaro.;

  Sammanfattning : Det sker en allt snabbare teknisk utveckling i dagens samhälle och det ställs höga krav på företag och organisationer att anpassa och erbjuda sina produkter och tjänster i allt mer digitala format. Det här ställer även krav på banker och finansiella institutioner att ställa om sin verksamhet från de traditionella fysiska mötena. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Service Quality on Customer Satisfaction in Hotel Business Development : Correlation Between Customer Satisfaction and Service Quality

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Dider Bhuian; [2021]
  Nyckelord :service quality; hotel industry; customer satisfaction; descriptive methodology;

  Sammanfattning : This research aimed to study the correlation between customer satisfaction and service quality in the hotel business. It also outlines the significance of understanding customer satisfaction and how customers distinguish service delivery. Customers have changed prospects based on their consideration of service or product quality. LÄS MER

 4. 4. Dynamically predicted shelf-life label in minced meat product: A consumer-driven design and analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Elsa Safira Kinanti; [2021]
  Nyckelord :dynamically predicted shelf-life label; first moment of truth; intelligent packaging; second moment of truth; usability test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dynamically predicted shelf-life label (DPSL) has been discussed to be one of the solutions to curb meat waste. Therefore, the research about the DPSL label and the perceptible information obtained by minced meat consumers is conducted. LÄS MER

 5. 5. The relationship between CSR performance and tax avoidance : Do firms view CSR expenses and tax payments as substitutes of complements and is the perception affected by firms' customer models?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Oskar Sjöström; André Sjögren; [2021]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; ESG; Tax avoidance; Customer models; Corporate incentives;

  Sammanfattning : We examine whether companies view CSR expenses and tax payments as substitutes or complements and if perceptions differ between close-to-market and business-to-business firms by looking at the relationship between CSR performance and tax avoidance. To investigate this, we use fixed effects regression models on an unbalanced dataset consisting of public firms with headquarters in the Nordics and UK. LÄS MER