Sökning: "close-range photogrammetry"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden close-range photogrammetry.

 1. 1. Fotogrammetri i en jämförelse med strukturerat ljus 3D-skanning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ellenor Persson; [2020]
  Nyckelord :fotogrammetri; 3D-skanning; strukturerat ljus;

  Sammanfattning : On behalf of Umeå University, close-range photogrammetry and 3D scanning with structural light are investigated as methods to create 3D models of physical objects relevant to mechanical engineering. An experimental setup for photogrammetry is constructed and used to scan three different objects: one made of metal, one with different colours and one made of plastic. LÄS MER

 2. 2. Photogrammetry for health monitoring of bridges : Using point clouds for deflection measurements and as-built BIM modelling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Joel Delehag Lundmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Road and railway bridges play a crucial role for the infrastructure network in Sweden to work smoothly and keep the traffic flowing. Damage to a bridge can have catastrophic consequences if they are not corrected properly and in due time. LÄS MER

 3. 3. Statisk deformationsmätning med fotobaserad skanning : Utförd med icke-professionella digitalkameror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Anna Jonsson; Pernilla Eriksson; [2019]
  Nyckelord :close-range photogrammetry; static deformation measurements; digital camera; smartphone camera; Fotobaserad skanning; statisk deformationsmätning; digitalkamera; smartphonekamera;

  Sammanfattning : Till följd av den utveckling som skett hos digitalkameror och programvaror för bildbehandling de senaste åren har intresset för fotobaserad skanning (FBS) vuxit. I denna studie utvärderades FBS som ett alternativ till terrester laserskanning (TLS) för statisk deformationsmätning och relaterade till kavitationsskador på vattenturbinkolvar där volym och maxdjup mäts. LÄS MER

 4. 4. Optical methods for 3D-reconstruction of railway bridges : Infrared scanning, Close range photogrammetry and Terrestrial laser scanning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Crabtree Gärdin; Alexander Jimenez; [2018]
  Nyckelord :bridge inspection; non-destructive; safety; efficient; 3D-scanning; traffic disturbance; BIM; assessment; as-built; point cloud;

  Sammanfattning : The forecast of the next upcoming years estimates a growth of demand in transport. As the railway sector in Europe has developed over many years, the infrastructure presents performance issues because of, among other factors, asset maintenance activities being difficult and time consuming. LÄS MER