Sökning: "closed loop recycling"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden closed loop recycling.

 1. 1. Best Before : A selective service life analysis of denim fabrics with a focus on washing and drying degradation to optimize their recycling efficiency

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marie Schlich; Joanna Neuss; [2019]
  Nyckelord :Denim; Recycling; Service Life Analysis; Material Utilisation; Use Optimisation; Circular Economy; Closed Loop Recycling; Fabric Degradation; Circularity; Recycling Efficiency;

  Sammanfattning : Resource scarcity and increasing environmental pressure have raised the stakes for rethinking material efficiency and textile recycling potential. As current practices fail to feed a closed loop recycling system, this research aims to contribute to the improvement of prevailing practices regarding denim as one of the most popular apparel materials worldwide while focusing on the issue of increasing amounts of discarded post-consumer textiles. LÄS MER

 2. 2. How can artificial intelligence-based sorting solutions support the realisation of circular economy and closed loop recycling of scrap tyres : A case study at Ragn-Sells

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sara Kilander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tyre rubber is a lightweight, elastic, shock- and noise absorbing, UV resistant, insulating material with high tensile strength that perform well in a broad range of temperatures. These are all valuable qualities that point to the benefit of recycling and reusing the material in high quality products and applications for as long as possible. LÄS MER

 3. 3. Circular Economy in Plastic Production : The recycling challenges and solutions in plastic production

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Victor Wadstein; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The consequences of the linear economy of plastic production has started to show. Media reports of "plastic seas," beaches full of waste, and habitats and environments destroyed. The question on how to make plastic production more circular have been a hot topic. Every year 311 million tonnes of plastic gets produced around the world. LÄS MER

 4. 4. Skapa förutsättningar för closed-loop supply chain : För detaljhandelsföretag i modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Stina Fredriksson; Olivia Helm; [2018]
  Nyckelord :closed loop supply chain; sustainable fashion;

  Sammanfattning : Bakgrund På grund av den enorma konsumtion av textilier och kläder som sker i vissa delar av världen krävs ett förändrat förhållningssätt till hur de textilier och kläder som köps hanteras både under och efter användande. En stor påverkan har även de företag som designar, tillverkar och säljer produkterna. LÄS MER

 5. 5. Restitiching the Common Thread : The Potential of Closed Loop Recycling in the Textile and Clothing Industry for Regional and Entrepreneurial Resilience in Northern Portugal

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Roman Isaac; [2018]
  Nyckelord :textile and clothing industry; closed loop recycling; circular economy; regional resilience; entrepreneurial resilience; sustainability; doughnut economics; cognitive mapping; Northern Portugal;

  Sammanfattning : This master’s thesis explores how stakeholders in the textile and clothing industry (TCI) perceive the potential of closed loop recycling (CLR), a circular economy (CE) strategy, for entrepreneurial and regional resilience in Northern Portugal. Since textile and clothing production globally contributes significantly to breaching the planetary boundaries and increases social inequalities, a transition towards sustainable business practices is needed. LÄS MER