Sökning: "clothes in games"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden clothes in games.

 1. 1. Vilken karaktär väljer du? : Karaktärsval i digitala spel och klädernas roll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elin Svensell; Amanda Öberg; [2021]
  Nyckelord :digital games; gender; character choice; clothes in games; game character; Digitala spel; kön; karaktärsval; kläder i spel; spelkaraktär;

  Sammanfattning : In this study we look at character choices in digital games, what causes them and more specifically how big of an impact the character’s clothing has on this choice, and how this differs between genders. Further, we also look at differences in how partially nude characters are perceived versus fully clothed characters, as well as how all of this affects the player's user experience. LÄS MER

 2. 2. Sexigt eller praktiskt : En studie om sexualiserade kläder på hjältinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lara Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :Heroines; sexualization; clothing; ideals; character design; games; Hjältinnor; sexualisering; kläder; ideal; karaktärsdesign; spel;

  Sammanfattning : Tidigare forskning fastställer att medias användning av en sexualiserad kvinna påverkar uppfattningen av hennes kompetens. Det här arbetet har därför undersökt huruvida uppfattningen av en spelhjältinna, baserad på Lara-fenomenet av Jansz & Martis (2007), påverkas av sexualiserade kontra icke-sexualiserade gestaltningar av hennes kläder. LÄS MER

 3. 3. Can games save fashion?

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ana Cecilia Barbosa; [2017]
  Nyckelord :interaction design; research through design; ludic interaction; games; fashion and sustainability;

  Sammanfattning : Driven by an envisioned potential of merging theories and practices of play with studies of fashion sustainability, this research went through a play-centric design process to explore the question of How can play and games help reduce fashion waste? Seven design experiments investigated different game impact goals that could have a positive effect on the pursuit of fashion sustainability. The main research findings show that games can create a safe space for players to challenge their own conceptions of fashion. LÄS MER

 4. 4. Handbollstränaren : Om konsten att vara ledare, handbollens kultur och vad ungdomar lär sig med hjälp av sina tränare.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Lisa Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :team handball; socialization; leadership; coaching; sport; handboll; socialisation; ledarskap; coaching; idrott;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva handbollen som en egen kultur och socialisation, innehållande ritualer och symboler, utifrån ett socialantropologiskt perspektiv, samt att studera ledarnas betydelse i ett handbollslag när det kommer till vad spelarna lär sig på planen. Detta är en fältstudie av flickhandbollslag och deras tränare. LÄS MER

 5. 5. Flickor leker med dockor och pojkar leker med bilar, eller?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marina Alfredsson; Emma Eklöf; Emma Andersson Nielsen; [2014]
  Nyckelord :Preschool; gender; equality; gender codes; free play and communication patterns; Förskola; genus; jämställdhet; könskoder; fria leken; kommunikationsmönster.;

  Sammanfattning : I studien har vi undersökt flickor och pojkars val av lekar och val av material samt olika kommunikationsmönster mellan könen. Vi har observerat barnens val av lekmaterial och lekar i förskolan. Flickornas och pojkarnas kommunikation mellan varandra observerades i tre utvalda miljöer. LÄS MER