Sökning: "clothing disposal"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden clothing disposal.

 1. 1. LAPPA OCH LAGA relationen mellan klädesplagg och person

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Susanne Johansson; [2020-08-05]
  Nyckelord :hållbar konsumtion; kläder; lagning; slow fashion;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motledarskap i slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:19.... LÄS MER

 2. 2. LCA Based Water Footprint Assessment for a White Shirt

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Raveena Muthukumar; [2020]
  Nyckelord :Water footprint; water scarcity indicator; LCA; organic cotton; reuse of shirt;

  Sammanfattning : The white shirt is widely chosen attire by the people for its comfort and aesthetics. With rising population growth and demand for clothing, the production of white cotton shirts will be increased. The production of the white cotton shirt has various environmental impacts and also leads to water scarcity issues. LÄS MER

 3. 3. Business Model Innovations and Sustainability Transitions : The Case of Circular Business Models in the Fashion Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Riku Salmi; [2020]
  Nyckelord :Circular Economy; Business Model; Innovation; Fashion; Multi-Level Perspective; Clothing Resale;

  Sammanfattning : The concept of circular economy has gained a lot of interest among both researchers and practitioners. Moving from the traditional linear “take, make, disposal” resource management approach towards circular economy principles that aim to keep resources in a loop of usage is considered to be a possible way for material-intensive industries to decouple economic growth from environmental constraints. LÄS MER

 4. 4. Long Live Sustainable Clothing: A Study on Nudging the Swedish Consumer Towards Increasing Garment Recycling Intention

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Felix Nilsson; Sebastian Stüben; [2020]
  Nyckelord :Sustainable consumer behaviour; Clothing disposal; Nudging; Social proof; Cultural orientation;

  Sammanfattning : The fashion industry is the second most polluting industry in the world, accounting for 10% of all global carbon emissions. Previous research has shown that a great majority (80%) of the climate impact stems from the production phase and that the most efficient way to soften the impact is to prolong the garments' life through different means of recycling. LÄS MER

 5. 5. What about disposition? Exploring millennials’ clothing disposal behaviours in fashion-oriented impulse buying.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Victor Agbebo; [2020]
  Nyckelord :Fashion-oriented impulse buying; clothing disposition; disposal behaviours; post-purchase negative emotions; millennials; Social Sciences;

  Sammanfattning : The frequent restocking of stores and constant promotional offers associated with fast fashion presents the physical cues for consumers to engage in fashion-oriented impulse buying. This consumption behaviour has led to over consumption and the underutilization of clothes, adding to the problems of textile waste all over the world. LÄS MER