Sökning: "cloud computing"

Visar resultat 1 - 5 av 477 uppsatser innehållade orden cloud computing.

 1. 1. Riskhantering för molnbaserade affärssystem i stora organisationer : En studie om hur stora organisationer hanterar säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Drilon Zogaj; [2020]
  Nyckelord :Cloud-based ERP-systems; cloud computing; risk management; large organizations; security risks; molnbaserade affärssystem; molntjänster; riskhantering; stora organisationer; säkerhetsrisker; kravhantering; avtal; dataintegritet; datasäkerhet; riskhanteringsmetod; användarinvolvering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Framväxten av molntjänster är en trend som påverkar organisationer i allt större utsträckning vilket anses vara framtiden inom informationsteknik. Idag migrerar stora organisationer i allt större grad sina affärskritiska affärssystem till molnet, trots att det är en av de mest riskabla, kostsamma och tidskrävande IT-investering som en organisation någonsin kan göra. LÄS MER

 2. 2. Low Latency Fog Computing Architecture for a Fire Safety Application

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Simon Mehari; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents an architectural design for location-aware fire safety application (Fire-fly) based on cloud and fog computing. The Fire-fly application is designed to assist the residents of a building to be notified and evacuate individually in a fire emergency that is happening in the building by the help of sensor readings collected from within the building. LÄS MER

 3. 3. Myten om det osäkra molnet : Framgångsfaktorer och risker med molntjänster och IT-säkerhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Isaac Theodor Brander; [2020]
  Nyckelord :Cloud computing; Cloud; cyber security; distribution models; molntjänster; it-säkerhet; disitrbutionsmodeller; tjänstemodeller; molnet;

  Sammanfattning : Sakta men säkert börjar mognaden och ändringsviljan etablera sig ute hos organisationer, med en tidigare robust och väletablerad IT-infrastruktur, att ta del av molntjänster. Under de kommande åren ska ett stort antal organisationer migrera lokal infrastruktur till molntjänster, vilket ställer stora krav på de lokala IT-avdelningarna. LÄS MER

 4. 4. Serverless Development Trends in Open Source: a Mixed-Research Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ilja Pavlov; Susanne Ali; Tauhid Mahmud; [2019-11-18]
  Nyckelord :serverless; github; data mining; cloud computing; repositories;

  Sammanfattning : In the age of modern technology, a newparadigm, Serverless, emerges in the world of cloud computingwith which it benefits developers to solely focus on the mainobjective instead of the maintenance of the infrastructure. Thisstudy helps developers and readers alike to have an insight intothe current state of serverless software development. LÄS MER

 5. 5. Tools and requirements to consider when migrating to cloud

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :David Larsson; [2019-11-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today’s software development environment, moreand more enterprises are interested in using cloud computing toprovide them with everything from data storage to processingpower, features which previously could only be achieved throughbuilding their own data centers, something deemed not feasiblefor many companies. The adoption of cloud computing doeshowever require a sizable effort, since it includes changes bothto the architecture of the enterprises system and their workflow. LÄS MER