Sökning: "clown"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet clown.

 1. 1. Konsten att svinga sig mellande sociala fälten : En kartläggning av clownerna i vården utifrån Bourdieusteorier om sociala fält, kapital och habitus.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Emma Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Sjukhusclown; Clown; Sjukhusclowner; Bourdieu; Sociala fält; Socialt kapital; habitus; Clowner i vården;

  Sammanfattning : AbstractDen här studien kartlägger Sveriges sjukhusclowner och består av en kvantitativ del och en kvalitativ deldär clownernas verksamhet analyseras med hjälp av Bourdieus teorier om sociala fält, kapital ochhabitus. Empirin består av nio intervjuer med representanter för clowngrupperna och därutöver harinformation inhämtats från resterande fem grupper. LÄS MER

 2. 2. Trygga famen och Skojiga clownen : En vetenskaplig essä om förskollärares strategier och känslor i relationsskapande till förskolebarn

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Maja Nystedt; [2021]
  Nyckelord :practical knowledge; preschool; preschool teacher; relationships in preschool; child-educator relationship; care; emotions; praktisk kunskap; förskola; förskollärare; relationer i förskolan; barn-pedagogrelation; omsorg; känslor;

  Sammanfattning : Den här essän startar i en berättelse som gestaltar min egen upplevelse som förskollärareunder en lämningsmorgon på förskolan. I berättelsen beskriver jag hur mina relationer tillbarnen sätts på prov i lämningssituationen. LÄS MER

 3. 3. Film som psykomagi : En analys av clownfiguren i Alejandro Jodorowskys film ”Poesía sin fin”

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Gülbeden Kulbay; [2021]
  Nyckelord :Alejandro Jodorowsky; Psykomagi; clown; Poesía sin fin; Erwin Panofsky; Ikonografisk analysmetod;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka clownens betydelser i konstnären och regissören Alejandro Jodorowskys psykomagiska autobiografi Poesía sin fin (2016). Uppsatsen önskar även vidga förståelsen av hur filmmediet kan användas som verktyg för att bearbeta emotionella skador och trauman. LÄS MER

 4. 4. The Joker Returns: A new perspective on the violent Clown Prince of Crime

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Panagiota Efthymiadou; Panagiota Koukouvinou; [2020]
  Nyckelord :Joker; Arthur Fleck; killer clown; media ecology; superhero genre; supervillain; CGI; advanced technology; content analysis; violence;

  Sammanfattning : The new “Joker” movie, directed by Todd Phillips, was released in 2019 and brought a range of fervent and controversial discussion both in critics and audiences. Nevertheless, the “Joker” persona is tightly associated with comics and the superhero movie genre, and usually depicted in a particular way. LÄS MER

 5. 5. Pedere, ergo sum. Ett försök till analys av mitt sceniska arbete med det komiska

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Viktoria Folkesson; [2019-04-29]
  Nyckelord :Komik; Karneval; Clown; Stå-upp; Skådespeleri; Skrattet;

  Sammanfattning : Det här handlar om mitt sceniska arbete med det komiska. Jag har samlat ihop mina praktiskaerfarenheter. Det är ett försök till att praktisera teorier och analysera min praktik. Jag ser mittpraktiska arbete på scenen genom två teoretiker, Michail Bachtin och Agnes Heller, som talarom det komiska. LÄS MER