Sökning: "cluster policy."

Visar resultat 16 - 20 av 38 uppsatser innehållade orden cluster policy..

 1. 16. En brandväggslösning för TwigNETs datacenter med Juniper SRX

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johan Söllvander; Denny Höglund; [2016]
  Nyckelord :twignet; juniper srx; brandväggslösning;

  Sammanfattning : Privatpersoner och företag hyr i allt större utsträckning molntjänster snarare än att själva driva ett datacenter. Kunder som använder molntjänster förväntar sig att dessa alltid är tillgängliga och säkra i ett datacenters händer. LÄS MER

 2. 17. How cluster, firm, and regional business environment influence different types of innovative activities in European Union

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Junchen Li; [2015]
  Nyckelord :Innovations; Community Innovation Survey; competitiveness; cluster; firm behavior; business environment.; Business and Economics;

  Sammanfattning : As widely accepted, innovations are of great importance for regional and national economic growth and competitiveness. Innovation Union is one of flagship targets of European Union Horizon 2020 initiative. LÄS MER

 3. 18. UNDERSTANDING DEVELOPMENT FROM TWO DIFFERENT INNOVATION PERSPECTIVES : The Life Sciences cluster in Lund

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Guillermo Álvarez; [2015]
  Nyckelord :Innovation; Innovation Systems; National Innovation Systems; Regional Innovation Systems; Complex Systems; Life Sciences; Lund; Regional Development;

  Sammanfattning : This Master Thesis hinges on the concept of Innovation and its association with regional development as a phenomenon that has attracted both researchers and policy makers’ attention.  The thesis presents two different innovation perspectives on regional development – Innovation Systems and Complex Systems of Innovation, and applies them into the case-study of the Life Sciences Cluster in Lund. LÄS MER

 4. 19. Knowledge Dynamics in Indonesian Cultural Industries : The case of Kasongan pottery cluster and Kotagede silver craft cluster in Yogyakarta Region

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Pembayun Sekaringtyas; [2015]
  Nyckelord :territorial knowledge dynamics; innovation; knowledge anchoring; local buzz; global pipelines; cultural industries; innovation; Indonesia;

  Sammanfattning : This paper explored the knowledge dynamics of cultural industries in Yogyakarta Region. The aims of this paper are to explain how local knowledge is circulated and how new elements are added, as well as to find out how different kinds of knowledge are anchored. LÄS MER

 5. 20. Shard Selection in Distributed Collaborative Search Engines A design, implementation and evaluation of shard selection in ElasticSearch

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Per Berglund; [2014-09-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To increase their scalability and reliability many search engines today are distributedsystems. In a distributed search engine several nodes collaborate in handling the searchoperations. Usually each node is only responsible for one or a few parts of the indexused for storing and searching. LÄS MER