Sökning: "co design"

Visar resultat 1 - 5 av 582 uppsatser innehållade orden co design.

 1. 1. Elderly Co-Watching 360-films – learnings and implications for sessions and design

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sharon Ghebremikael; [2019]
  Nyckelord :HCI; Virtual reality; elderly; Immersive film; co-location; co-watching; HMD;

  Sammanfattning : With an ageing population, there is a need for elderly to be involved in the technology changes and be involved in finding ways for it to fit them and their needs. Virtual reality is one example of new technology that can be used to engage and help elderly. LÄS MER

 2. 2. Our Valuable Nature : Making the forest a common concern to guide rural development in Norrland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Johanna Lindström; [2019]
  Nyckelord :Rural; Norrland; Forest; Biosphere Reserve; Forest Research; Architecture;

  Sammanfattning : In Norrland, forests make up the biggest area of land, where different activities and actors exist in the same locations. Conflicts arise when different actors and agendas clash, making it hard to have a sustainable co-existence in the forest. LÄS MER

 3. 3. Den grafiska designern i kollaboration med användare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ian Harrysson; [2019]
  Nyckelord :Användare; Co-design; Participatory Design; Användarcentrerad design; Grafisk design; Deltagande workshop;

  Sammanfattning : Utformningen av grafiska kommunikationshandlingar grundar sig ofta på en grafisk designers konstnärliga och intuitiva förmåga, vilket skapar litet till inget utrymme för inkludering av användaren i utvecklingen av en designlösning. Samtidigt tar användarcentrerade metoder en allt större plats inom design och designforskning, ett område där grafisk design verkar ligga efter andra designpraktiker. LÄS MER

 4. 4. Co-ordinating HIV/AIDS strategies: The case of NGO`s and other development actors in Zambia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Adina Björk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There have been many different efforts done to design coordination models for aid, but less research has been focusing on the efficiency and function of these implementation policies. Both the Paris Declaration and the Sector-Wide Approach has been launched with the purpose to improve countries aid coordination strategies. LÄS MER

 5. 5. HOW DOES CO-BRANDING INFLUENCE BRAND IMAGE : A qualitative research on Supreme’s brand image from consumers’ perspectives

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kaer Li; Xinyi Wang; [2019]
  Nyckelord :brand; branding; brand image; co-branding; Supreme;

  Sammanfattning : Purpose- The purpose of this paper is to explore the influence of co-branding on brand images from consumers’ perspectives and whether the result of co-branding is consistent with the companies’ expectations or not. Design/methodology/approach- A qualitative research approach is adopted to allow a deeper insight into the impacts of Supreme co-branding from consumers’ perspectives. LÄS MER