Sökning: "co-branding"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet co-branding.

 1. 1. Factors Influencing Consumers’ Purchase Intention of Co-branded Products with Eco-labels

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Junru Li; Maria Cristina Mincic; [2020-06-25]
  Nyckelord :co-branding; eco-label; brand equity; eco-label equity; perceived fit; ease of transfer; product evaluation; purchase intention;

  Sammanfattning : MSc Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Research on Chinese Millennial Consumers’ Perception of Co-branded Fashion Collections

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Huashuai Yang; Yusi Zhang; Zijie Zhou; [2020]
  Nyckelord :Co-branding; Fashion Industry; Chinese Millennial Consumers;

  Sammanfattning : Background: In fashion market, with the emergence of new brands and changing customer preference in style, competition is fierce nowadays. Brand is an intangible asset that fashion brands build and leverage to secure market position and customer loyalty, which leads to a competitive advantage. LÄS MER

 3. 3. An empirical study of the co-branding partner selection strategy : A perception from the negative perspective combing with consumer psychology

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Tongda Lu; Jiawen Ji; Jingming Zhang; [2020]
  Nyckelord :Co-branding; cross-branding; brand identity; consumer psychology.;

  Sammanfattning : In recent years, the fashion industry has set off a trend of co-branding, and co-branding has become a unique marketing strategy for major brands to obtain benefits. However, there are potential risks when brands are selecting joint partners. LÄS MER

 4. 4. Varumärkessamarbeten, ett stöd eller del i en långsam död? : En kvantitativ studie av mer och mindre modemedvetna konsumenters upplevelser av H&M:s partnervarumärke samt framgångsfaktorer för lyckade samarbeten.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lind; Karin Lönnberg; Emma Peres; [2020]
  Nyckelord :Co-branding; fast-fashion; luxury brands; H M; Co-branding; fast-fashion; lyxvarumärke; H M;

  Sammanfattning : Varumärket har sedan många år tillbaka utgjort en viktig strategisk resurs för många företag. I dagens samhälle råder en tuff modemarknad med många aktörer som slåss om kundens intresse. Det är därför viktigt att företagen sticker ut ur mängden och differentierar sig. LÄS MER

 5. 5. HOW DOES CO-BRANDING INFLUENCE BRAND IMAGE : A qualitative research on Supreme’s brand image from consumers’ perspectives

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kaer Li; Xinyi Wang; [2019]
  Nyckelord :brand; branding; brand image; co-branding; Supreme;

  Sammanfattning : Purpose- The purpose of this paper is to explore the influence of co-branding on brand images from consumers’ perspectives and whether the result of co-branding is consistent with the companies’ expectations or not. Design/methodology/approach- A qualitative research approach is adopted to allow a deeper insight into the impacts of Supreme co-branding from consumers’ perspectives. LÄS MER